ACB: Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến tăng tốc vào năm 2022 khi việc trích lập dự phòng quay về mức bình thường

ACB: Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến tăng tốc vào năm 2022 khi việc trích lập dự phòng quay về mức bình thường

Lượt xem: 86
  •  

 Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 7,2% lên 41.600 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA sau (1) mức tăng tổng cộng 4,6% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi và (2) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022.

 Tuy nhiên, chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 thêm 3,3% còn 9,5 nghìn tỷ đồng (+24,0% YoY) chủ yếu do dự báo chi phí dự phòng tăng 31,8%, được bù đắp một phần bởi mức tăng 11,2% trong dự báo của chúng tôi đối với thu nhập phí ròng (NFI)

 Chúng tôi nâng dự báo tổng lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2025 thêm 5,8% chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 0,5%, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 8,1%, và (3) chi phí dự phòng giảm 8,1% .

 Chúng tôi giảm giả định tăng trưởng huy động và cho vay trong năm 2021 thêm 1,5 điểm phần trăm do KQKD 9 tháng đầu năm 2021 thấp hơn dự kiến.

 Chúng tôi tăng dự phóng NIM năm 2021 thêm 3 điểm cơ bản so với dự báo trước đây - dù chương trình cắt giảm lãi suất cho vay vẫn tiếp tục trong quý 4/2021 – nhờ dự báo tăng trưởng tín dụng cao trong quý 4/2021 và COF kỳ vọng không đổi do không có áp lực thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi tăng mạnh trong quý này.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: không tăng thị phần mới và cải thiện NIM trong những năm tiếp theo; Đại dịch COVID-19 kéo dài có thể gây ra nợ xấu cao hơn dự kiến. NIM sẽ lần lượt tăng thêm thêm 3 điểm cơ bản và 6 điểm cơ bản vào năm 2021 và 2022 so với báo cáo cập nhật trước đó của chúng tôi. Trong khi NIM của ACB giảm 56 điểm cơ bản QoQ trong quý 3/2021, chúng tôi tin rằng NIM sẽ cải thiện trong quý 4/2021.

NIM giảm trong quý 3/2021 là do sự kết hợp của lãi suất cho vay ưu đãi để hỗ trợ người vay và tăng trưởng tín dụng âm. Quý 4 thường có nhu cầu tín dụng cao, đặc biệt trong trường hợp năm nay khi nền kinh tế phục hồi sau các biện pháp giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng của ACB trong quý 4/2021 là 5,1% QoQ, điều này sẽ bù đắp tác động tiêu cực của việc ACB có kế hoạch giảm khoảng 500 tỷ đồng thu nhập lãi trong quý.

Chúng tôi lập mô hình dự báo chi phí dự phòng sẽ về mức bình thường vào năm 2022 sau khi tăng đột biến vào năm 2021 do ACB quyết định trích lập dự phòng toàn bộ cho các khoản cho vay cơ cấu lại vào năm 2021. Dựa trên giả định của chúng tôi, không có chi phí dự phòng nào liên quan đến các khoản cho vay tái cơ cấu được chuyển năm 2022 do ACB quyết định trích lập toàn bộ dự phòng đối với các khoản cho vay tái cơ cấu theo TT14 với tổng số tiền là 2 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2021; chúng tôi dự báo sẽ có thêm khoảng 500 tỷ đồng vào quý 4/2021 với giả định rằng các khoản cho vay được tái cơ cấu sẽ tiếp tục tăng trong quý cuối cùng của năm. Chúng tôi giả định rằng các khoản cho vay tái cơ cấu của ACB sẽ đạt mức cao nhất vào quý 4/2021 và sau đó sẽ giảm dần sau đó. Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021/2022 sẽ được kiểm soát dưới 1%.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo