ACB: Tăng trưởng cho vay ổn định (+16% YoY và +11% YTD); chi phí dự phòng giữ ở mức thấp - KQKD Quý 3/2019

ACB: Tăng trưởng cho vay ổn định (+16% YoY và +11% YTD); chi phí dự phòng giữ ở mức thấp - KQKD Quý 3/2019

Lượt xem: 299
  •  

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 31.500 Đồng/cp
Tăng: +27%
Giá hiện tại (tại ngày 08/11/2019): 24.800 Đồng/cp

 

ACB đã công bố báo cáo tài chính quý 3, với LNTT đạt 1.939 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% YoY, chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay khách hang (+ 16% YoY và 11% YTD) và chi phí dự phòng ở mức thấp. Lũy kế 9T2019, lợi nhuận trước thuế đạt 5.561 tỷ đồng (+ 16% YoY), đã hoàn thành 76% kế hoạch năm 2019 do ĐHCĐ đề ra. Ngân hàng tiếp tục duy trì lợi nhuận ở mức cao, với chất lượng tài sản xuất sắc. Tỷ lệ LLCR cao thứ hai, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất và chi phí tín dụng thấp nhất trong hệ thống ngân hàng trong quý 3, lần lượt là 159%, 0,67% và 0,1%. Đây là một kết quả hồi phục đáng chú ý của ngân hàng trong thập kỷ qua.

Về lợi nhuận, ACB có thể duy trì NIM tốt hơn ước tính. Mặc dù chi phí huy động trung bình tăng 47,7 bps so với cùng kỳ năm ngoái, lợi tức từ tài sản sinh lãi cũng tăng tương ứng. Cùng với LDR tăng, NIM vẫn trên đà tăng so với cùng kỳ năm trước và so với quý trước.

Bancassurance cũng là một điểm sáng, đạt 414 tỷ đồng (+ 208% YoY) trong 9T2019, chiếm 29,3% tổng thu nhập từ phí (so với 12,6% trong cùng kỳ năm ngoái).

Dưới đây là tóm tắt kết quả của ACB trong kỳ.

Bảng. Tóm tắt kết quả kinh doanh Q3/2019

 

3Q19

3Q18

% YoY

2Q19

% QoQ

Bảng cân đối kế toán

 

 

 

 

 

Tổng dư nợ cho vay (Tỷ đồng)

256.052

220.939

15,9%

250.704

2,1%

Tiền gửi khách hàng (Tỷ đồng) 

298.007

267.975

11,2%

291.280

2,3%

LDR thuần (%)

85,9%

82,4%

 

86,1%

 

Tỷ lệ nợ xấu (%) 

0,67%

0,84%

 

0,66%

 

Báo cáo kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

Thu nhập lãi ròng (Tỷ đồng)

3.023

2.563

17,9%

2.903

4,1%

NIM

3,60%

3,50%

 

3,58%

 

Thu nhập ngoài lãi (Tỷ đồng)

826

797

3,6%

1.046

-21,0%

Chi phí hoạt động (Tỷ đồng) 

(1.844)

(1.520)

21,3%

(1.922)

-4,1%

CIR (%)

47,9%

45,2%

 

48,7%

 

Chi phí dự phòng (Tỷ đồng) 

(66)

(215)

-69,1%

(111)

-40,2%

Chi phí tín dụng

0,1%

0,4%

 

0,2%

 

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) 

1.939

1.625

19,3%

1.915

1,2%

Quan điểm đầu tư

Dựa trên KQKD Q3 sát với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi duy trì ước tính cho ACB. Theo đó, năm 2019, tổng thu nhập hoạt động (TOI) ước tính đạt 16,4 nghìn tỷ đồng (+ 17,2% YoY), trong khi lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 7.581 tỷ đồng (+18,7% YoY). Năm 2020, chúng tôi ước tính tăng trưởng lợi nhuận ròng đạt 16%, với giả định tăng trưởng tín dụng là 15%, trong khi NIM dự báo ổn định. Ở mức giá hiện tại, ACB đang giao dịch tại PB 2019/2020 tương ứng là 1,41x / 1,12x. BVPS 2019 và 2020 dựa trên giả định rằng việc bán 41,4 triệu cổ phiếu quỹ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Với giá mục tiêu 1 năm là 31.500 đồng/ cổ phiếu, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cho ACB.

(Nguồn:SSI)

×
tvi logo