ACB: Kì vọng tăng trưởng tín dụng 13.5% trong năm 2021

ACB: Kì vọng tăng trưởng tín dụng 13.5% trong năm 2021

Lượt xem: 141
  •  

ACB đã công bố một số chỉ tiêu quan trọng trong cuộc họp AM Q3 2021 bao gồm:

— LNTT sơ bộ 9 tháng đầu năm 2021 của ACB đạt 8,986 tỷ VND (+40% YoY).

— Tăng trưởng tín dụng đạt 7.5% YTD, cao hơn mức toàn ngành 7.2% YTD. Tuy nhiên, nếu xét riêng Q3, tăng trưởng tín dụng của ACB kém khả qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở miền Nam. Ngoài ra, tăng trưởng huy động chỉ đạt 3.6% YTD, thấp hơn mức toàn ngành 4.2% YTD, cho thấy ACB đã tăng tỷ lệ LDR.

— Một số chỉ số tài chính khác bao gồm CASA ở mức 23.1%, CIR ở mức 33.1%

NIM tăng lên mức 4.1% và thu nhập từ phí 9 tháng đầu năm tăng 55% YoY

— Mức tăng của NIM được ngân hàng lý giải nhờ nhờ chi phí huy động giảm mạnh hơn mức giảm lãi suất cho vay thời gian vừa qua. Về chương trình hỗ trợ khách hàng chịu tác động của dịch bệnh, ACB đã tiến hành miễn/giảm 203 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng và dự kiến tiếp tục giảm thêm 500 tỷ đồng nữa trong quý 4/2021.

— Thu nhập từ phí trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.9 nghìn tỷ đồng (+55% YoY), đóng góp chính bởi mảng thu nhập từ thẻ và bảo hiểm, bất chấp tác động lớn của dịch bệnh trong quý 3 2021. Ban lãnh đạo tiếp tục kì vọng vào triển vọng tích cực của thu nhập từ phí trong quý 4

— ACB đặt mục tín dụng năm nay khoảng 13.5%. NIM dự kiến giảm do lãi suất cho vay giảm, trong khi lãi suất huy động không thay đổi đáng kể.

Nợ tái cơ cấu tăng mạnh lên mức 13, 416 tỷ VND (+63.7% QoQ)

— Nợ tái cơ cấu tăng mạnh lên mức 13,416 tỷ VND vào cuối tháng 9 từ mức 8,195 tỷ VND (tại thời điểm cuối tháng 6). Nợ xấu tăng chủ yếu đến từ mảng bán lẻ và mảng SME.Ngân hàng đã trích lập dự phòng 2,069 tỷ đồng cho dư nợ tái cơ cấu và dự kiến sẽ trích lập thêm 500 tỷ trong Q4.2021. Ngân hàng dự kiến NPL < 1%, nợ tái cơ cấu giữ ở mức hiện tại (khoảng 13,000 tỷ VND) trong năm 2021.

Nguồn: KBSV 

×
tvi logo