ACB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

ACB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Lượt xem: 595
  •  

Luận điểm đầu tư: ACB đạt 6,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng +66% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch năm của Ngân hàng. Tính riêng Q2/2021, LNTT tăng trưởng đột biến +72% so với cùng kỳ đạt 3,2 nghìn tỷ đồng do NIM nới rộng và thu nhập phí tăng mạnh. Với tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt và chi phí hoạt động được tiết giảm (-31% xuống 1,2 nghìn tỷ đồng), ACB đã dành nguồn lực để trích lập toàn bộ 1,4 nghìn tỷ đồng dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu trong nửa đầu năm 2021 thay vì phân bổ khoản chi phí này trong 3 năm như quy định tại Thông tư 03. Với động thái này, ACB đã tạo ra một bộ đệm tương đối tốt để xử lý rủi ro tín dụng liên quan đến Covid-19, theo quan điểm của chúng tôi.

Gần đây, ngân hàng đã công bố gói cho vay ưu đãi áp dụng từ ngày 15/7/2021 đến ngày 15/10/2021. Mức giảm lãi suất sẽ từ khoảng 0,3% đến 0,8% đối với các khoản vay ngắn hạn và từ 0,5% đến 1% đối với các khoản vay dài hạn. Tác động ước tính là NIM giảm -50 bps trong nửa cuối năm 2021 so với nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, mức giảm của NIM có thể được bù đắp một phần bởi việc NHNN nới rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng gần đây.

Hiện tại, chúng tôi không thấy có rủi ro trọng yếu nào đối với ước tính lợi nhuận hiện tại, với LNTT năm 2021 đạt 11,9 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ). Theo ước tính của chúng tôi, tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2021 sẽ đi ngang so với cùng kỳ do tăng trưởng tín dụng chậm hơn và NIM thấp hơn. Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi đối với cổ phiếu ACB là KHẢ QUAN và chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết sau khi ngân hàng công bố báo cáo tài chính Q2/2021.

Tin cập nhật

Thu nhập lãi ròng tăng trưởng mạnh khoảng +57% so với cùng kỳ nhờ:

• Bảng cân đối kế toán tăng trưởng mạnh. Dư nợ tín dụng tại ACB (ngân hàng riêng lẻ) đạt 337 nghìn tỷ đồng, tăng +9,4% so với đầu năm (+ 20% so với cùng kỳ) tại thời điểm tháng 6/2021, nhờ cho vay khách hàng cá nhân (+10,6% so với đầu năm) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (+8% so với đầu năm). Trong khi đó, các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp lớn tăng +6% so với đầu năm. Theo đó, cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng dư nợ tiếp tục gia tăng, chiếm 93% tổng dư nợ trong Q2/2021 (so với hơn 91% vào cuối năm 2020). • NIM tăng 50 bps lên 4% nhờ cải thiện cả CASA (22,9%) và LDR (82,4%).

• Tăng trưởng thu nhập phí đang đi đúng hướng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thu nhập phí ròng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+66% so với cùng kỳ), trong đó khoảng 40% đến từ hoa hồng bancassurance và 21% từ phí trả trước được phân bổ.

Chất lượng tài sản được kiểm soát. Tỷ lệ nợ xấu được cải thiện lên 0,7% trong tổng dư nợ cho vay, tương đương 2,2 nghìn tỷ đồng (so với 0,91% hay 3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2021). Tổng dư nợ của khách hàng có ít nhất một khoản vay tái cơ cấu tại ACB cũng giảm xuống 8,1 nghìn tỷ đồng (2,4% tổng dư nợ), từ 8,5 nghìn tỷ đồng trong Q1/2021. Trong khi đó, ACB đã trích lập toàn bộ 1,4 nghìn tỷ đồng dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu trong 6 tháng đầu năm 2021, thay vì phân bổ chi phí này trong vòng 3 năm như quy định của Thông tư 03. Theo tính toán của chúng tôi, số dư dự phòng ước tính là khoảng 4.8 nghìn tỷ đồng và LLCR tăng lên 204% (so với 120% vào cuối Q1/2021). Chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ tổng dư nợ trên tài sản thế chấp (là bất động sản) là khoảng 52%, thấp hơn nhiều so với mức thông thường của các NHTMCP khác. Theo quan điểm của chúng tôi, ACB đã xây dựng được một bộ đệm tương đối vững chắc để xử lý rủi ro tín dụng liên quan đến Covid-19.

Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa chi phí. Trong Q2/2021, ACB có một khoản hoàn nhập dự phòng đã trích lập trước đó - khiến chi phí hoạt động giảm -31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản mục này, hệ số CIR của ACB vẫn cải thiện lên 31% trong Q2/2021 (so với 41% trong Q1/2021 và 46% trong năm 2020). Ngân hàng đã và đang xây dựng hệ thống phân tích và phê duyệt tự động (chấm điểm tự động, PD, lỗ dự kiến...) cho các khoản vay nhỏ, các khoản vay cá nhân nhỏ không có tài sản đảm bảo, khoản vay mua nhà và mua ô tô. Điều này có thể sẽ làm tăng năng suất và giảm bớt nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng trong tương lai. Trong vài năm qua, ACB đã tuyển dụng khoảng 300-400 nhân viên kinh doanh mới mỗi năm. Ngân hàng dự kiến sẽ giảm dần tuyển dụng từ năm 2022 trở đi.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng trong nửa cuối năm 2021. Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng rất tốt trong nửa đầu năm 2021, chúng tôi nhận thấy có hai yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến xu hướng này trong nửa cuối năm 2021 như sau:

• Tăng trưởng tín dụng chậm hơn trong nửa cuối năm 2021 so với nửa đầu năm 2021. Hạn mức tín dụng hiện tại của ACB là 13,5%, trong đó ngân hàng đã sử dụng 9,4% trong nửa đầu năm 2021. Do dư địa tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2021 còn hạn chế, nên KPI cho nhân viên kinh doanh sẽ được điều chỉnh tăng trọng số đối với phần thu hút khách hàng mới hơn là chỉ giải ngân khoản vay mới. Ngân hàng đặt mục tiêu có 1 triệu khách hàng mới trong năm 2021 và dự kiến sẽ tăng lượng khách hàng active (hiện có 3,4 triệu khách hàng có giao dịch trong số 5 triệu khách hàng). Ngân hàng cũng sẽ tập trung vào việc phát triển ngân hàng kỹ thuật số, đồng thời tăng cường số lượng người dùng đăng ký và khách hàng giao dịch trên kênh này.

• Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng: Mức giảm từ 0,3% đến 0,8% đối với khoản vay ngắn hạn và 0,5% đến 1,0% đối với khoản vay dài hạn. Điều này dự kiến sẽ làm NIM của ACB giảm khoảng -50 bps trong nửa cuối năm 2021 so với nửa đầu năm.

Những yếu tố này cùng với mức cơ sở so sánh cao trong 6 tháng cuối năm 2020 (LNTT đạt 5,8 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối năm 2020 so với 3,8 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020) có thể khiến mức tăng trưởng LNTT đi ngang trong 6 tháng cuối năm 2021, theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, mức tăng trưởng hàng năm tiếp tục duy trì ở mức tốt đạt 24% trong năm 2021 và 23% trong năm 2022.

Nguồn: SSI

×
tvi logo