ACB: Hoạt động ngân hàng lõi vững chắc

ACB: Hoạt động ngân hàng lõi vững chắc

Lượt xem: 192
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2022 của ACB vào sáng nay tại TP HCM. Tất cả tờ trình được thông qua, và công bố KQKD sơ bộ Quý 1/2012 lạc quan.

Mục tiêu LNTT năm 2022 dự kiến tăng 25% YoY

Cổ đông đã thông qua kế hoạch LNTT năm 2022 của ACB là 15.018 tỷ (tăng trưởng 25% YoY), được xây dựng dựa trên các giả định chính sau đây:

• Cho vay khách hàng tăng 10% lên 398.299 tỷ, tương đương với hạn mức tín dụng ban đầu của NHNN cho ACB. Đáng chú ý, Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2022 của Ngân hàng sẽ phục hồi tốt ở mức 16%, đồng thời kỳ vọng NIM năm 2022 sẽ duy trì ổn định, cho thấy triển vọng NII vững chắc.

• Tiền gửi khách hàng tăng 11% lên 421.897 tỷ. Trong đó, CASA mục tiêu mở rộng lên 28-29% cuối năm 2022 so với 25% cuối năm 2021, được hỗ trợ chủ yếu bởi các khoản đầu tư nhiều năm nay vào Ngân hàng số, nhằm mở rộng hơn nữa cơ sở khách hàng qua các dịch vụ ngân hàng số toàn diện. • Nợ xấu (NPL) mục tiêu kiểm soát dưới 1,5%, mà Ban lãnh đạo tin tưởng sẽ giữ ở mức dưới 1,0%.

Tiềm năng vượt kế hoạch năm 2022

Đáng khích lệ, Ban lãnh đạo tự tin sẽ hoàn thành và khả năng vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2022, được hỗ trợ bởi:

• Hoạt động ngân hàng lõi mạnh mẽ hơn, dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng cao hơn và hoạt động tốt hơn dự kiến của các mảng phí, chẳng hạn như phí dịch vụ, thẻ và bancassurance; và

• Hoàn nhập dự phòng và lãi dự thu từ các khoản cho vay cơ cấu lại có khả năng mang lại những nguồn thu khác của ACB trong năm nay trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế và khả năng trả nợ của khách hàng. Đến cuối năm 2021, ACB đã trích lập dự phòng đầy đủ 2.300 tỷ cho các khoản vay cơ cấu lại, lãi dự thu từ các khoản vay này là 600 tỷ.

KQKD sơ bộ 1Q22: LNTT tăng trưởng 35% YoY

ACB đã công bố KQKD Quý 1/2022 xuất sắc với những điểm nổi bật chính dưới đây:

• Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh 5,2% YTD. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,6% YTD, trong đó CASA tiếp tục tăng lên 27% từ 25% cuối 4Q21.

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 35% YoY lên 4,2 nghìn tỷ. Thu nhập ngoài lãi tăng 37% YoY lên 1.300 tỷ; trong đó, hoạt động kinh doanh bancassurance là điểm nhấn chính, chiếm vị trí dẫn đầu thị trường.

• Chất lượng tài sản tốt: Nợ xấu cuối 1Q22 giảm xuống 0,74% so với 0,77% cuối 4Q21, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao khoảng 200%.

• Các khoản cho vay cơ cấu lại vào cuối 1Q22 của ACB cho dấu hiệu cải thiện, giảm 11,8% QoQ xuống 15 nghìn tỷ từ 17 nghìn tỷ cuối năm 2021.

Cổ tức tiền mặt dự kiến sẽ được chia trong năm 2023

ACB đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông về đề xuất chia cổ tức năm 2021-22. Trong đó, cổ tức năm 2021 là cổ phiếu (tỷ lệ: 25%), và cổ tức năm 2022 dự kiến bao gồm 15% cổ phiếu và 10% tiền mặt.

Duy trì Outperform và TP ở mức 41.914 đồng/cp (Upside: 24,7%)

Ở mức giá hiện tại, ACB đang giao dịch hấp dẫn ở mức P/B năm 2022 là 1,59x, với các yếu tố cơ bản tốt, bao gồm triển vọng tăng trưởng lạc quan, ROAE mạnh mẽ và thế mạnh chất lượng tài sản và nền tảng ngân hàng bán lẻ tốt.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với ACB và giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Thu nhập thặng dư là 41.914 đồng/cổ phiếu (Upside: 24,7%).

Nguồn: BVSC 

×
tvi logo