ACB: CASA tiếp tục cải thiện

ACB: CASA tiếp tục cải thiện

Lượt xem: 515
  •  

ACB đạt tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong Q1/2021 là 61,3% so với cùng kỳ, phù hợp với ước tính của chúng tôi. Tăng trưởng đến từ nhiều nguồn – đáng chú ý nhất là NIM cải thiện (+63 bps so với cùng kỳ lên 4,22%). Chúng tôi cho rằng khoản phí nhận được từ SunLife (370 triệu USD) đã phần nào giúp ACB giảm được chi phí vốn trong kỳ. Tuy nhiên, các chỉ số về chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức 0,9% và 120% so với 0,6% và 160% vào cuối năm 2020. Theo ban lãnh đạo, nợ xấu tăng là do ngân hàng đã chủ động chuyển nhóm nợ sớm đối với những khách hàng có thể gặp khó khăn trong tương lai và chất lượng tín dụng sẽ có thể ổn định trở lại trong những quý tiếp theo.

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế là 11,8 nghìn tỷ đồng (+22,8% YoY) năm 2021 và 13,9 nghìn tỷ đồng (+18% YoY) năm 2022. Dựa trên định giá đến giữa năm 2022, giá mục tiêu 1 năm là 41.900 Đồng/cp (từ 37.300 đồng/cp), tương ứng với tiềm năng tăng khoảng 19%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với ACB.

Kết quả kinh doanh của ACB

NIM tăng 62 bps so với cùng kỳ lên 4,34%, vượt mức trung bình các ngân hàng TMCP trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi (4,15%) trong Q1/2021. Trong quá khứ, NIM của ACB từng ở dưới mức trung bình. Với khẩu vị rủi ro cũng như các tiêu chuẩn cho vay thận trọng, chúng tôi cho rằng tỷ lệ NIM hiện tại là đáng khích lệ. Hai động lực chính bao gồm:

• Nguồn vốn huy động mới chi phí thấp. Trong Q1/2021, ACB thu về 370 triệu USD (~8,5 nghìn tỷ đồng) phí từ hợp đồng bancassurance độc quyền với SunLife. Điều này giúp ACB có thể giữ tăng trưởng huy động ở mức thấp trong kỳ (-0,7% YoY) và vẫn có nguồn để đẩy tăng trưởng cho vay đạt 4,1% YoY (+13 nghìn tỷ đồng). LDR, do đó, tăng lên 83,6% từ mức 79% vào cuối năm 2020.

• CASA cải thiện lên 22,1%. CASA bán lẻ dẫn dắt tăng trưởng, nhờ vào nhiều chương trình như ngân hàng cho cán bộ nhân viên (employee banking), miễn phí chuyển khoản trực tuyến, và miễn phí rút tiền cho tài khoản mở mới. CASA bán lẻ chiếm ~65% tổng CASA.

Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ - mức tăng cao nhất trong 22 quý vừa qua. Cần lưu ý rằng khả năng NIM tiếp tục tăng là hạn chế, khi LDR gần chạm mức trần là 85% và lãi suất huy động không còn nhiều dư địa để giảm thêm theo quan điểm của chúng tôi.

Thu nhập từ phí tăng 69% từ mức thấp trong Q1/2020. Đây là xu hướng chung của ngành trong Q1/2021 (+63% so với cùng kỳ trong số 14 ngân hàng chúng tôi nghiên cứu), do phí bancassurance và phí thanh toán quốc tế giảm trong năm ngoái. Ngoài ra, ACB cũng phân bổ khoảng 140 tỷ đồng phí upfront trong Q1/2021 (phân bổ đều theo từng quý trong vòng 15 năm). Nếu không tính khoản phí upfront này, tăng trưởng thu nhập từ phí đạt 31% so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động mảng bancassurance của ACB trong Q1/2021 đứng thứ 2 (sau SCB) về doanh thu phí tương đương cho cả năm (APE). Chỉ tiêu này vượt tất cả các ngân hàng TMCP lớn khác (TCB, VPB, MBB). Tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm trong 13 tháng ở mức khá cao là 92%. Bancassurance có thể tiếp tục phát triển mạnh trong các quý tới, nhưng tăng trưởng so với cùng kỳ của Q2 và Q3 có thể thấp hơn Q1/2021 do Q2 và Q3/2020 không có giãn cách xã hội như Q1/2020.

CIR giảm còn 34,6% (so với 53,9% trong Q1/2020). CIR trong Q1/2020 ở mức cao, khi ngân hàng ghi nhận trước khoảng 650 tỷ đồng chi phí nhân viên (15% TOI) cho tháng 4-12/2020. Điều này không xảy ra trong Q1/2021. Ngoài ra, ACB còn có khoản hoàn nhập dự phòng 363 tỷ đồng liên quan đến tài sản có khác. Chi phí dự phòng tài sản có khác tại thời điểm cuối Q1/2021 giảm còn 594 tỷ đồng. Nếu không bao gồm hoàn nhập dự phòng, CIR của ACB vào khoảng 41%.

Các chỉ số phản ánh chất lượng tài sản suy giảm. Nợ Nhóm 2 và tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,32% và 0,91%, từ 0,18% và 0,59% vào cuối năm 2020. Sau khi trao đổi với ban lãnh đạo, chúng tôi hiểu rằng ACB đã chủ động phân loại lại nợ của một khách hàng doanh nghiệp lớn có thể gặp khó khăn trong tương lai. Ngoài ra, ACB cũng dự báo có thể cần hơn hai năm để xử lý tài sản thế chấp liên quan, do đó ngân hàng đã trích lập dự phòng đầy đủ đối với khoản cho vay này (giả định tài sản đảm bảo bằng 0).

Theo đó, cả nợ xấu và chi phí tín dụng đều tăng trong Q1/2021. Chúng tôi kỳ vọng rằng diễn biến tương tự sẽ không còn tiếp diễn ở các quý sau. Dựa trên quan sát trong quá khứ, mặc dù xu hướng nợ xấu mới hình thành khá tương đồng giữa các ngân hàng, xu hướng chi phí tín dụng có sự trái ngược giữa ACB và các ngân hàng khác. Cụ thể là ACB thường trích lập dự phòng trước một quý khi nợ xấu mới hình thành tăng. Chúng tôi cho rằng điều này cũng xảy ra trong Q1/2021.

Nợ tái cơ cấu là 1 nghìn tỷ đồng (0,3% tổng dư nợ cho vay) vào cuối năm 2020. Trong khi đó, toàn bộ dư nợ của khách hàng có ít nhất một khoản vay được tái cơ cấu là 9 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2020 – giảm còn 8,5 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối Q1/2021. Theo Thông tư 03, ngân hàng ước tính dự phòng phải trích lập cho số dư nợ tái cơ cấu là 300 tỷ đồng (3% LNTT 2020) và sẽ được ghi nhận vào các quý sau.

Ước tính và định giá

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế là 11,8 nghìn tỷ đồng (+22,8% YoY) năm 2021, cao hơn 10% so với kế hoạch tại ĐHCĐ của ngân hàng. Năm 2022, chúng tôi ước tính ACB đạt 13,9 nghìn tỷ đồng (+18% YoY). Tăng trưởng ước tính đạt được nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động là 12% và 11%, NIM ổn định (3,87%), tăng trưởng thu nhập từ phí mạnh mẽ (+52% YoY), CIR đạt 42% và chi phí tín dụng giảm (0,22% so với 0,37% năm 2021, cao hơn 0,11% năm 2019).

Chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến giữa 2022 và sử dụng BVPS bình quân của 2021 và 2022. Trên cơ sở đó, giá mục tiêu 1 năm là 41.900 đồng/cp (từ 37.300 đồng/cp), tương ứng tăng 19%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với ACB.

Nguồn: SSI

×
tvi logo