ACB: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

ACB: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

Lượt xem: 181
  •  

Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông do ACB tổ chức ngày 7/4/2022. ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ, với giả định mức tăng trưởng tín dụng là 10% (tương đương với hạn mức tín dụng ban đầu của NHNN cấp cho ACB) và tiền gửi khách hàng tăng 11%.

Chúng tôi cho rằng có một số yếu tố có thể hỗ trợ lợi nhuận cho ACB trong năm 2022 (bao gồm nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, hoàn nhập lãi dự thu ngoại bảng và áp lực trích lập dự phòng giảm) và do đó, ngân hàng có thể hoàn thành vượt mục tiêu đề ra tại ĐHCĐ năm 2022. Chúng tôi điều chỉnh tăng 13% ước tính lợi nhuận cho năm 2022 lên 16,9 nghìn tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ), do chúng tôi tính đến khoản hoàn nhập lãi dự thu ngoại bảng là 600 tỷ đồng và chi phí dự phòng giảm. Các khoản dư nợ do ảnh hưởng của Covid-19 giảm 12% so với quý trước và dư nợ tái cơ cấu trực tiếp tương đối thấp (1,1 nghìn tỷ đồng hay tương đương 0,3% tổng dư nợ) giúp chúng tôi tự tin hơn khi tính đến các yếu tố hỗ trợ tăng đối với ước tính lợi nhuận của ACB. Các giả định khác không thay đổi. ROE năm 2022 ước tính đạt mức 26,3%, cao thứ 2 trong số các ngân hàng chúng tôi nghiên cứu (sau VIB và tương đương với MBB).

Theo đó, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 43.000 đồng/cổ phiếu (từ 42.100 đồng/cp) và lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACB.

Những điểm chính khác bao gồm:

Kết quả kinh doanh Q1/2022 khả quan. Ban lãnh đạo đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong đó LNTT đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ, hoàn thành 28% kế hoạch LNTT năm 2022), nhờ tăng trưởng tín dụng ổn định +5,2% so với đầu năm. Hơn nữa, hệ số LDR của ACB nới rộng khi tiền gửi của khách hàng tăng 1,6% so với đầu năm, trong đó CASA tăng 200 bps (tương đương 27% tổng tiền gửi). Thu nhập từ phí ròng cũng rất đáng khích lệ. Do bancassurance tiếp tục mang lại hiệu quả xuất sắc, ACB đã đạt được vị trí số 1 về thị phần trong Q1/2022 với mức phí bảo hiểm hàng năm tương đương 390 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,74%, trong khi các khoản dư nợ do ảnh hưởng của dịch Covid giảm 12% so với quý trước xuống mức 15 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tái cơ cấu trực tiếp chỉ còn 1,1 nghìn tỷ đồng (0,3% tổng dư nợ).

Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% cho năm 2021. ACB dự kiến phát hành 675,5 triệu cổ phiếu chậm nhất vào tháng 9/2022, để tăng vốn điều lệ lên 33,8 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và cổ tức bằng tiền mặt là 10%. Theo quan điểm của chúng tôi, kế hoạch đối với 2022 có thể thay đổi nếu nền kinh tế phục hồi chậm hơn kỳ vọng, và NHNN không chấp thuận việc chia cổ tức bằng tiền mặt.

Nguồn: SSI

×
tvi logo