ACB: Cập nhật Đại hội Cổ đông 2021

ACB: Cập nhật Đại hội Cổ đông 2021

Lượt xem: 252
  •  

Chúng tôi đã tham gia ĐHCĐ của ACB tổ chức vào ngày 6/4/2021. Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận là 10,5% so với cùng kỳ, dựa trên mức tăng trưởng dự kiến là 9% cho cả dư nợ tín dụng và tiền gửi khách hàng. Kế hoạch được đặt ra với hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu được NHNN cấp. Ngân hàng luôn đặt kế hoạch thận trọng trong 5 năm qua và liên tục hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ với mức vượt kế hoạch bình quân 14%. Chúng tôi ước tính ACB sẽ đạt lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 11,8 nghìn tỷ đồng (+22,8% so với cùng kỳ), cao hơn 11% so với kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ. Chúng tôi cho rằng áp lực trích lập dự phòng của ACB liên quan đến các khoản nợ tái cơ cấu là không nhiều do các khoản dư nợ tái cấu trúc ở mức 1 nghìn tỷ đồng (chiếm 0,3% trong tổng dư nợ so với mức bình quân toàn ngành là 4%) tại thời điểm cuối năm 2020.

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACB.

Các điểm chính từ cuộc họp như sau:

Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2020 tăng mạnh, sát với ước tính của chúng tôi. Ban lãnh đạo công bố kết quả kinh doanh sơ bộ với tăng trưởng tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 320 nghìn tỷ đồng (+2,7% so với đầu năm) và 352 nghìn tỷ đồng (-0,3% so với đầu năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 3,105 nghìn tỷ đồng, +61% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7% (so với 0,6% tại thời điểm cuối năm 2020).

Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% cho cả năm 2020 và 2021. Ngân hàng đã chốt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn so với mức dự kiến công bố trước đó trong ĐHCĐ năm 2020 (25% so với 18%). Theo đó, ACB sẽ phát hành 540,4 triệu cổ phiếu muộn nhất vào tháng 9/2021, và nâng vốn điều lệ lên 27 nghìn tỷ đồng. Năm 2022, vốn điều lệ sẽ đạt 33,8 nghìn tỷ đồng sau khi phát hành 675 triệu cổ phiếu.

Xây dựng lại chiến lược đối với ACBS. ACB sẽ không thoái vốn khỏi ACBS như kế hoạch trước đó, nhưng có thể tìm đối tác chiến lược hoặc/và tiến hành tái cấu trúc công ty.

Phát triển thị trường miền Bắc. Ngay từ những năm đầu thành lập, ACB đã tập trung nguồn lực phát triển tại TP. HCM và miền Nam. Trong tương lai, ACB có kế hoạch đẩy mạnh sự hiện diện tại các tỉnh miền Bắc. Từ giữa năm 2020, ACB đã phát triển nhanh chóng tại TP. Hà Nội, vượt xa tốc độ tăng trưởng tổng thể của ngân hàng. Hiện tại, ACB sẽ tiếp tục triển khai mô hình đã thành công tại TP. Hà Nội trên một số tỉnh ở miền Bắc, bao gồm Bắc Ninh và Bắc Giang.

Nguồn: SSI

×
tvi logo