ACB: Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông

ACB: Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 72
  •  

Kết quả kinh doanh năm 2021

Theo quan điểm của chúng tôi, KQKD tích cực trong năm 2021 đến từ các yếu tố sau: (1) tăng trưởng tín dụng 16% YoY (2) NIM cải thiện thêm 0.4% lên 4.1% (3) hoạt động dịch vụ tăng mạnh +71% YoY (3) Chi phí hoạt động kiểm soát hiệu quả, CIR giảm mạnh từ 42% năm 2020 còn 35% năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh 2022

Cập nhật KQKD Q1/2022

Trong quý 1/2022, Lợi nhuận trước thuế đạt 4,200 tỷ đồng, tăng mạnh 35% YoY; Tăng trưởng tín dụng tăng 5.2% YTD; Tăng trưởng huy động tăng 1.6%; Tỷ lệ CASA tăng lên 27% so với cuối năm 2021 là 25%; Tỷ lệ nợ xấu 0.74%, giảm nhẹ so với cuối 2021 là 0.77% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức cao 200%.

Quan điểm đầu tư

Với mức giá đóng cửa ngày 07/04/2022 là 34,000 VND/cổ phiếu, ACB đang giao dịch với mức P/B fw 2022 và P/E fw 2022 lần lượt là 1.6x và 6.9x, thấp hơn trung bình 5 năm P/B là 1.92x và P/E là 11.09x. Chúng tôi nhận thấy ACB đang ở vùng định giá hấp dẫn với triển vọng lợi nhuận tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2022 +40% YoY nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận hoạt động cao, chi phí tiếp tục kiểm soát hiệu quả, và trích lập dự phòng không tăng thêm.

Nguồn: ORS

×
tvi logo