AAA: Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q3/2020 nhờ hoạt động thương mại và bất động sản

AAA: Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q3/2020 nhờ hoạt động thương mại và bất động sản

Lượt xem: 308
  •  

Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q3/2020 nhờ hoạt động thương mại và bất động sản

Do giá cổ phiếu AAA đã tăng 21,4% từ báo cáo trước đây của chúng tôi (ngày 27/8/2020), chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. AAA đạt kết quả kinh doanh tích cực trong Q3/2020, lợi nhuận ròng tăng 16,7% so với cùng kỳ nhờ hoạt động thương mại và mảng khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả đạt được không như ước tính ban đầu của chúng tôi do việc bàn giao khu công nghiệp chậm hơn dự kiến vì dịch Covid-19 khiến các khách hàng tiềm năng khó thăm dự án và cũng như điều chuyển cơ sở sản xuất. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận sau thuế cho năm 2020 từ 450 tỷ đồng xuống 322 tỷ đồng (- 35,8% so với cùng kỳ). Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sẽ phục hồi lên 449 tỷ đồng (+39,5% so với cùng kỳ) trong năm 2021 nhờ mảng khu công nghiệp và túi jumbo. Cổ phiếu AAA đang giao dịch với hệ số P/E 2020 và 2021 lần lượt là 11,2x và 8,1x. Giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu là 14.600 đồng/cp (tăng 3,5% so với giá hiện tại) dựa theo phương pháp SoTP.

Mặc dù doanh thu của AAA trong Q3/2020 giảm 18,5% so với cùng kỳ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt mức tăng trưởng tích cực 16,7% so với cùng kỳ đạt 86 tỷ đồng nhờ tỷ suất lợi nhuận mảng hoạt động thương mại cải thiện và cho thuê khu công nghiệp mới.

Mảng hoạt động thương mại: Doanh thu từ hoạt động thương mại giảm 36% so với cùng kỳ và giảm 6% so với quý trước, cùng với mức giảm giá dầu và sản lượng giảm 13% đạt 61 nghìn tấn. Điều này phù hợp với chiến lược công ty theo hướng giảm quy mô hoạt động thương mại để tập trung gia tăng biên lợi nhuận. Do đó, mặc dù doanh thu giảm, lợi nhuận gộp từ mảng này tăng 19% so với cùng kỳ và 60% so với quý trước đạt 40,2 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng lợi nhuận hợp nhất trong quý.

Mảng hoạt động sản xuất: Doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất đi ngang lần lượt đạt 1 nghìn tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ) và 148 tỷ đồng (-1% so với cùng kỳ). Tổng sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa tăng 11,5% so với cùng kỳ đạt 27.096 chiếc, do sản lượng tiêu thụ bao bị nhựa mỏng tăng nhẹ 4,5%. Mức tăng trưởng 7% còn lại đến từ dòng sản phẩm jumbo bag, sau khi AAA mua lại An Vinh vào tháng 7/2020. Công ty con này có năng lực sản xuất 10 nghìn tấn/năm, nhưng đang hoạt động với công suất khoảng 60% trong Q3/2020. Sản lượng sản xuất đạt 1,5 nghìn tấn trong quý. Tỷ suất lợi nhuận của mảng bao bì nhựa mỏng gần như đi ngang ở mức 13,1% trong Q3/2020 so với mức 12,8% trong Q3/2019, trong khi tỷ suất lợi nhuận của bao bì công nghiệp thấp hơn ở mức 12% do chưa đạt công suất tối ưu.

Mảng khu công nghiệp: Mảng khu công nghiệp mang lại doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 28 tỷ đồng (+176% so với cùng kỳ) và 19,7 tỷ đồng (+177% so với cùng kỳ). Công ty đã cho thuê thêm 21.100 m2 trong quý. Theo ban lãnh đạo, diện tích còn lại sẵn sàng cho thuê ở Khu liên hợp An Phát có thể đạt 500 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, một nửa trong số đó dự kiến được ghi nhận trong Q4/2020, và số còn lại sẽ được ghi nhận trong năm 2021.

Về khu công nghiệp mới An Bình Quốc Tuấn, rộng 180 ha ở tỉnh Hải Dương, ban lãnh đạo ước tính tổng giá trị đầu tư của dự án là khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng. Dự án có mức giá cho thuê ước tính khoảng 65-85 USD/m2, và dự kiến mang lại 1,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, rải đều trong 4 năm. Dự án có thể được chuyển nhượng vào giữa năm 2021, và dự kiến mang lại 50 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm tới.

Ước tính lợi nhuận

Mặc dù lợi nhuận từ mảng sản xuất và hoạt động thương mại sát với ước tính của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng năm 2020 từ 450 tỷ đồng xuống 322 tỷ đồng (-35,8% so với cùng kỳ) do việc cho thuê Khu công nghiệp An Phát bị đình trệ do dịch Covid-19. Hiện tại chúng tôi giả định rằng công ty sẽ cho thuê thêm 40.000 m2 đất khu công nghiệp (-58% so với cùng kỳ), so với ước tính trước đó của chúng tôi là 90.000 m2.

Tuy nhiên, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của AAA sẽ phục hồi mạnh trong năm 2021, lần lượt đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+10,4% so với cùng kỳ) và 449 tỷ đồng (+39,5% so với cùng kỳ), do mảng khu công nghiệp đóng góp lợi nhuận cả năm – chưa kể đến dòng sản phẩm jumbo bag mới ở Công ty bao bì công nghiệp An Vinh. Dòng sản phẩm jumbo bag dự kiến sẽ bán 8 nghìn tấn trong năm tới, so với khoảng 3,5 nghìn tấn trong năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi giả định rằng AAA sẽ có thể cho thuê 8,5 ha còn lại ở khu công nghệ cao An Phát và 10 ha ở Khu công nghiệp An Bình Quốc Tuấn theo kịch bản dòng vốn FDI sẽ tăng lên sau khi dịch Covid-19 dần dần được kiểm soát hết ở các quốc gia khác.

Định giá và quan điểm đầu tư

Cổ phiếu AAA đang giao dịch với hệ số P/E 2020 và 2021 lần lượt là 11,2x và 8,1x. Giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu là 14.600 đồng/cp dựa theo phương pháp SoTP. Do giá cổ phiếu AAA đã tăng 21,4% từ báo cáo trước đây của chúng tôi, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Nguồn: AAA, SSI Research

×
tvi logo