Tìm hiểu về Báo cáo tài chính

Cập nhật 15/01/2018 10:08 - Lượt xem: 68

Khi đến một quốc gia lạ để hiểu được con người, văn hóa và cuộc sống ở đó bạn cần phải học ngôn ngữ ở quốc gia đó. Khi đến với thị trường chứng khoán cũng như vậy, để hiểu được hoạt động của các công ty đang niêm yết bạn cũng cần phải học cách đọc hiểu báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính là gì? TVI xin gửi đến bạn đọc những kiến thức cơ bản để dễ dàng làm quen với nó:

Báo cáo tài chính là gì?

http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2016/VNM_16Q2_BCTC_HNSX.pdf (Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016)
Báo cáo tài chính là cách để một công ty mô tả hoạt động của họ cho các nhà đầu tư, các nhà cho vay và các bên liên quan khác thông qua việc chuẩn bị và công bố các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin tin cậy để đưa ra các quyết định như mua bán cổ phiếu, cho vay, … Phân tích báo cáo tài chính là sử dụng thông tin trong các báo cáo tài chính, cùng với các thông tin liên quan khác để đưa ra các quyết định. Ví dụ của các quyết định này có thể là đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó, khuyến nghị chúng cho các nhà đầu tư hoặc tăng hạn mực tín dụng cho công ty đó. Các nhà phân tích sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính  để đánh giá hoạt động của công ty trong quá khứ và tình hình hiện tại của công ty trong các quan điểm về tiềm năng thu được lợi nhuận và tạo ra dòng tiền trong tương lai.

Một báo cáo tài chính đầy đủ gồm những gì?
Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thường gồm có 4 phần:
1: Bảng cân đối kế toán: Chụp lại hình ảnh của công ty tại thời điểm X, cho bạn biết công ty có những tài sản gì? Nợ bao nhiêu? Và Có bao nhiêu vốn?
2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Tổng hợp tình hình kinh doanh của công ty trong 1 giai đoạn (1 quý, 6 tháng hay 1 năm). Cho bạn biết được trong giao đoạn đó công ty thu được bao nhiêu (Doanh thu) phải trả các chi phí gì? Và sau khi trừ đi các chi phí thì tổng kết lãi hay lỗ?
3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Tổng hợp dòng tiền của doanh nghiệp trong 1 giai đoạn. Báo cáo này cho bạn biết được công ty đó bán hàng có thu được tiền hay không hay bán chịu cho người mua?
4: Thuyết minh báo cáo tài chính: Vì bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay lưu chuyển tiền tệ đều được quy ra VNĐ và tổng hợp lại. Nên để bọc tách một số nội dung để bạn hiểu hơn về doanh nghiệp thì phần thuyết minh bên dưới sẽ cho bạn thêm những thông tin cần thiết.

1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Bảng cân đối kế toán ghi nhận các tài sản và nguồn vốn (Nguồn vốn gồm có nợ phải trả và vốn chủ sở hữu) của doanh nghiệp tại thời điểm cuối của kì kế toán. Bảng cân đối kế toán cho bạn biết tại thời điểm X doanh nghiệp đó có những tài sản gì? (Tài sản) và những tài sản đó được mua từ Nguồn vốn nào? (Nợ hay Vốn chủ sở hữu).
Ví dụ: Doanh nghiệp có 1 bộ máy móc trị giá 2 tỉ, tiền doanh nghiệp đó bỏ ra là 1 tỉ và 1 tỉ đi vay thì bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đó sẽ như sau:
Tài sản: 2 tỉ
Nguồn vốn: 2 tỉ
Nợ phải trả: 1 tỉ
Vốn chủ sở hữu: 1 tỉ
Hoặc nếu bộ máy móc đó được mua bằng tiền của doanh nghiệp đó thì bảng cân đối kế toán đó sẽ ghi nhận:
Tài sản: 2 tỉ
Nguồn vốn: 2 tỉ
Nợ phải trả: 0
Vốn chủ sở hữu: 2 tỉ
Vì là nguồn tài trợ cho những khoản mua tài sản nên tổng nguồn vốn luôn luôn bằng tổng tài sản.
Tài sản  = nguồn vốn
= Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu
Bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo tính thanh khoản (khả năng chuyển thành tiền mà không làm mất giá trị của nó). Ví dụ như tài sản được sắp xếp đầu tiên là tài sản ngắn hạn sau đó là tài sản dài hạn. Trong tài sản ngắn hạn thì đầu tiên là tiền sau đó đến các khoản đầu tư tài chính hàng tồn kho…

Bảng cân đối kế toán của cty sữa Việt Nam (mã VNM) quý 2 năm 2016

2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi nhận hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, các hoạt động khác của công ty trong 1 giai đoạn cụ thể thường được gọi là kỳ kế toán (1 quý, 6 tháng hay 1 năm). Báo cáo này gồm Doanh thu, các chi phí phát sinh và lãi của công ty đó. Quan trọng nhất là Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu là số lãi phân bổ cho mỗi cổ phần

TVI đã chia sẻ cho bạn những gì cơ bản nhất để làm quen với báo cáo tài chính, chúc bạn tìm kiếm được những cơ hội đầu tư tốt trên thị trường chứng khoán!

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)