TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

Sinh lời gấp nhiều lần với CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW)

Ngày: 30/05/2018 04:59 - Lượt xem: 1115

Sản phẩm sắp tới được đưa vào là Chứng quyền MUA, và chưa vận hành Chứng quyền BÁN. Do vậy để sinh lời từ chứng quyền, Nhà đầu tư sẽ kì vọng về giá chứng khoán cơ sở sẽ tăng trong 1 thời hạn tương lai nhất định.  
CW có đặc điểm: giới hạn lỗ và mức sức sinh lời không giới hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách 23 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant, CW)

Dự kiến Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ phát hành Chứng quyền có bảo đảm với 3 mã: MBB, SSI và FPT.

Xem hướng dẫn tham gia mua CW khi SSI phát hành: Tại đây!
Đăng ký mua lần đầu Chứng quyền do SSI phát hành: Tại đây!

Dưới đây là ví dụ về cách thức hoạt động của CW:

Nhà đầu tư mua 1.000 chứng quyền mua của cổ phiếu VNM với các thông tin sau: 

Như vậy tổng số tiền đầu tư vào CW = 1.000 CW x 1.000 đồng = 1.000.000 đồng 

Trường hợp 1: Bán sau 3 tháng nắm giữ
Giả sử, giá VNM trên thị trường là 155.000 đồng, giá một chứng quyền mua trên thị trường là 1.500 đồng. Nhà đầu tư có thể chốt lời bằng việc bán lại CW ngay thời điểm này trên Sở GDCK. 

Mức lời của nhà đầu tư = 1.000 x (1.500đồng - 1.000 đồng) = 500.000 đồng 

Tỷ suất sinh lời cho 3 tháng nắm giữ là: 500,000/1,000,000 = 50%

Trường hợp 2: Giữ đến ngày đáo hạn
Giả sử nhà đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và giá thanh toán đối với cổ phiếu VNM được tính toán và công bố là 165.000 đồng.

Tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho nhà đầu tư số tiền là: 1.000/5 x (165.000 đồng – 150.000 đồng) = 3.000.000 đồng

Mức lời của nhà đầu tư = 3.000.000 đồng - 1.000.000 đồng (tổng số tiền bỏ ra để sở hữu CW) = 2.000.000 đồng
Tỷ suất sinh lời trong 6 tháng = 2.000.000/1.000.000= 200%

Nếu giá thanh toán đối với cổ phiếu VNM được tính toán và công bố nhỏ hơn hoặc bằng 150.000 đồng (giá thực hiện) -> Chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện ≤ 0 đồng.
Chứng quyền sẽ không được thực hiện và nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ mất số tiền đầu tư vào CW là 1.000.000 đồng.

Xem thêm: Làm thế nào để giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW)?

Xem Thêm: Chứng Khoán Phái Sinh- Cơ Hội Nào Cho Nhà Đầu Tư?
Xem Thêm: Chiến Lược Sinh Lời Trên Thị Trường Giá Xuống (Downtrend)

Tư vấn thu phí- Nhận ngay list cổ phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)