TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

QUỸ MỞ- Giải pháp cho Nhà đầu tư không chuyên

Ngày: 25/06/2018 06:49 - Lượt xem: 1024

Đầu tư chứng chỉ quỹ mở là hình thức đầu tư bị động, ở đó quỹ mở là phương tiện đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ.
Bằng hình thức này, NĐT giải phóng bản thân trong việc ra quyết định đầu tư và đạt được mục tiêu lợi nhuận thông qua việc lựa chọn các loại quỹ mở khác nhau.

LỰA CHỌN ĐẦU TƯ:
Danh sách các chứng chỉ quỹ SSI đang làm đại lý phân phối:
Chi tiết xem tại: https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/OpenFund.aspx

THÔNG TIN CHUNG:
 • Tần suất giao dịch: 1 tuần/lần
 • Hạn mức mua tối thiểu: 1,000,000 – 5,000,000 VNĐ
 • Chi phí đầu tư chủ yếu: phí phát hành
 • Hình thức đầu tư:  mua một lần hoặc mua định kỳ

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ:
 • Đa dạng hóa: quỹ mở có nhiều loại, đa dạng hóa giữa các loại tài sản (trái phiếu, cổ phiếu, tiền mặt, vàng), kỳ hạn đầu tư và mục tiêu đầu tư khác nhau.
 • Quản lý chuyên nghiệp: Các chuyên gia có trình độ và giàu kinh nghiệm là người ra quyết định đầu tư dựa trên những phân tích lỹ lưỡng và quy trình đầu tư chặt chẽ.
 • Tính kinh tế: do tập hợp được nguồn vốn từ rất nhiều NĐT, quy mô của quỹ mở thường lớn. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư thấp vì được phân bổ dựa trên số lượng tiền NĐT đã bỏ ra.
 • Tính thanh khoản: Với quỹ mở, Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ mua lại bất cứ kì nào NĐT muốn thanh lý khoản đầu tư của mình, tại đó giá bán bằng giá CCQ tại ngày giao dịch.
 • Minh bạch: Thông tin về quỹ: mục tiêu đầu tư, công bố kết quả đầu tư định kỳ được cung cấp đầy đủ cho các NĐT.
 • UBCKNN giám sát: Các quỹ mở luôn được kiểm soát và giám sát chặt chẽ với UBCKNN nhằm đảm bảo lợi ích và an toàn cho các NĐT

CÁCH THỨC ĐẦU TƯ:
 • Mở tài khoản giao dịch CCQ tại 1 hoặc nhiều đại lý phân phối (số lượng TK CCQ tại mỗi đại lý = 1)
 • Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản tiền của Quỹ mở tại ngân hàng giám sát
 • Điền và nộp phiếu lệnh tại đại lý phân phối đã mở tài khoản CCQ
 • Nhận báo cáo kết quả giao dịch
 • Nhận báo cáo NAV và báo cáo hoạt động hàng tuần
 • Hiện thực hóa lợi nhuận bằng cách bán lại CCQ mở cho công ty quản lý quỹ


Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)