TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

Phân tích kỹ thuật cơ bản - Nhóm chỉ số xu hướng giá

Ngày: 30/06/2018 05:54 - Lượt xem: 426

Nhóm Ch sXu hưng Giá cho biết xu ng ca gcphiếu, đi lên hay đi xung và không bgiới hn bởi khong giao đng nào. Chỉ số về xu ng biến đng gdịch chuyn cùng chiu với sự biến đng ca gcph

Có 4 chsố xu ng biến đng giá quan trng mà NĐTnên áp dng:

Đưng Trung bình Trượt Gin đơn: Simple Moving Averages (SMA)
Đưng Trung bình Trượt Cp số nhân: Exponential Moving Averages (“EMA)
Chỉ số Biên độ Biến đng Giá: Bollinger Bands
Chỉ số Báo hiu Giá đo chiu: Parabolic SAR (PSAR)

Trung bình trượt giản đơn SMA

Đường Trung bình trượt Gin đơn: Simple Moving Average (“SMA) là mt chsphn ánh xu hướng giá, chsy loi bỏ các biến đng lớn ca gchng khoán hàng ngày và to ra đưng gchng khoán mm mi hơn. Cũng như các chsk thut khác, đưng trung bình trượt gin đơn được xây dng da trên giá chng khoán và do đó nó có đtrso với mức gchng khoán hin ti. Tuy nhiên, thông tin này cung cp những tín hiu cực kỳ hu ích.

Quý vị có thxây dng đến 3 đường trung bình trượt gin đơn trên mt biu đồ và quý vị cũng có ththay đi khung thời gian cho mi đưng. Ví d, nếu quý vị mun hin thị 3 đưng trung bình trượt gin đơn trên mt biu đ, quý vị có thchn khung thời gian 30, 50 và 200. Điu này có nghĩa là đưng trung bình trưt gin đơn đu tiên (vi khung thời gian 30) trung bình a biến đng ca giá chng khoán cho khong thời gian 30 ngày va qua, đưng trung bình trượt gin đơn thhai trung bình hóa biến đng ca giá chng khoán cho 50 ngày va qua và tương tự là đưng trung bình trượt gin đơn thba trung bình hóa giá chng khoán trong 200 ngày va qua.

Vic sử dng những đưng trung bình tt là cách rnht để xác đnh ng biến đng giá ca giá chng khoán. Nếu trung bình trượt đang nhích lên có nghĩa là chng khoán đó có chiu hưng đi lên. Ngược li, nếu trung bình trượt đi xung dưới, giá chng khoán có chiu hưng gim. Dĩ nhiên, khung thời gian ca đưng trung bình trượt nh hưng ln thông tin phn hi và mc đgiao đng ca đưng trung bình trượt.

Mt đưng trung bình trượt có khung thời gian ngn hơn – ví dnhư trung bình trượt gin đơn 30 ny sẽ phn ánh biến đng giá chng khoán trong thời gian gn đây nhiu hơn so với mt đưng trung bình tt có khung thời gian dài hơn chng hn như trung bình trượt gin đơn 200 ngày. Quý vị có thể xem trong biu đphía ới ca cổ phiếu AAPL. Trung bình tt 30 ngày thhin bng màu đthhin sự biến đng giá gn đây nht nhiu hơn so với đưng trung bình trưt 200 ny có màu xanh. Cũng theo biu đnày thì đưng trung bình tt gin đơn 30 ngày có xu hướng đi xuống trong khi đưng trung bình trượt gin đơn 200 ngày có xu ng đi lên.


Trunbìntrượt cSố nhâ(ExponetiaMovinAverageEMA)

Cũng ging như đưng Trung bình trượt Gin đơn(SMA), Đường Trung bình trượt cp Snhân (Exponetial Moving Averages EMA) loi bbiến đng giá chng khoán hàng ngày và to ra mt đường chy cùng phía trên gchng khoán. Đim khác bin gia EMA và SMA là yếu tgia quyn. Giá chng khoán càng gn đây nht thì càng được phn ánh nhiu hơn trong đưng EMA. Còn đi với đường Trung bình Trượt Gin đơn thì gchng khoán có tm quan trng ngang như nhau trong cả khung thời gian đã lựa chn.

Quý vị có thxem sự kc bit do yếu tgia quyn được thhin cho khung thời gian ging nhau cho thời gian 200 ngày cho biu đcphiếu AAPL dưới đây. Chđơn gin thay đường Trung bình Trưt Gin đơn SMA bng Trung bình Trượt cp Snhân EMA, Đường Trung bình Trượt EMA 200 ngày này dịch chuyn thp xuống phía dưới. Trong khi với SMA 200 ngày chy ở phía trên.

Khi xem xét nên dùng SMA hay EMA? Quý vị cn thi xem liu mức đchp nhn mo him trong đu tư. Nhng nhà đu tư mo him tng ưa thích dùng Trung bình Trượt Gia quyn trong khi Trung bình Trượt Gin đơn phù hợp hơn với nhng nhà đu tư ít mo him hơn.

Dù lựa chn trung bình gin đơn hoc trung bình nhân với khung thời gian ngn hay dài, quý vị phi thực hin mua bán chng khoán da trên xu hướng giá mà quý vị đang phân tích.


DBiêđộ biếđngiá Bollinger

Di Biên đbiến đng gBollinger to ra mt vùng bao phxung quanh đưng Trung bình Trượt Gin đơn (“SMA”). Di biên đBollinger được xác đnh da trên mức biến đng (volatility) ca giá chng khoán. Khi giá chng khoán biến đng mnh, di Bollinger sẽ phình to hơn và ngược li khi giá chứng khoán biến đng ít hơn, di Bollinger sdn thu hp li.

Trong các biu đphân tích kỹ thut, di Bollinger được xây dng với các thông số ngm đnh là 20 và 2. Tc là da trên Đưng Trung bình Trượt gin đơn 20 ngày và khong rng ca dải là 2 ln ca đlch chun (standard deviation). Quý vị nên ginguyên các thông sngm đnh này khi khi sử dng chỉ số này.

Hơn na, khi hin thị chỉ số dải Bollinger trên biu đ, quý vị nên hin thị cả đưng SMA 20 ngày do đó quý vị có thhin thị sự tương tác gia di Bollenger và đưng SMA 20 ngày.

Rt nhiu nhà đu tư sử dng di Bollinger đdđoán mc đbiến đng gcphiếu và xác đnh khi nào đưng trung bình trưt gin đơn SMA sđi chiu. Ví d, nếu quý vị phát hin thy hai đưng biên dải Bollinger dịch chuyn ra xa nhau và bt đu di chuyn theo hai hưng đi lp và quý vị biết rng giá cổ phiếu va biến đng mnh. Để xác đnh khi nào thì biến đng giá cphiếu đó chm dt, quý vị có thquan sát đến đưng biên di Bollinger mà đang dịch chuyn cùng hướng với gchng khoán. Khi di này bt đu chuyn hướng và có xu hướng hi tụ với dải đi lp, tc là sbiến đng ca gcphiếu hin ti đang mt dn sc mnh. Quý vcó thm tham kho tình hung ca AAPL trong giữa tháng 2.


Chỉ số báo hiệu giá đảo chiều Parabolic SAR

Parabolic SAR là chsxu hưng gcó thgiúp quý vị xác đnh khi nào thì bán cổ phiếu. SAR được viết ca cm ttiếng Anh Stop And Reversetức là “Dng và Đi chiu” khi quý vị quan sát thy giá chứng khoán ct đưng Parabolic SAR, khi đó quý vị có thxem xét bán cổ phiếu. Quý vị có thhình dung chỉ số y như mt công ck thut để ct ltrong đu tư ca mình.

Cũng ging như di Bollinger, quý vị nên để các tham sđnh dng chun khi vchỉ số này.

Chúng ta y xem chỉ số y được dùng thế nào. Đường Parabolic SAR sau khi chuyn hưng lên phía trên hay xung phía dưới gcphiếu, nó sẽ tiến gn và dch chuyn sát hơn với đưng gcphiếu cho đến khi ct đưng này. Đường Parabolic SAR sẽ tt về phía bên kia đưng giá cổ phiếu và quay li bt đu mt kịch bn tương t.

Khi quý vị dùng đường Parabollic SAR như mt chỉ số ct l, quý vị sẽ không bao giờ giữ cổ phiếu đó khi quý vị biết rng chsnày đang cho tín hiu là bn nên bán cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ số này cũng có hn chế ca nó đó là nó có th làm quý vị bán cphiếu trong lúc nó chlà mt tín hiu tm thời gim giá trước khi tiếp tc tăng cao hơn trước như là trưng hợp ca cphiếu ca AAPL din ra trong Tháng 11 như trong biu đsau:

Tư vấn thu phí- Nhận ngay LIST Cổ Phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)