TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

Phân tích kỹ thuật cơ bản - Fibonacci

Ngày: 30/06/2018 05:55 - Lượt xem: 483

Fibonacci là công cụ thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng. Bài viết này giải thích khái quát về một số công cụ Fibonacci phổ biến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật. 

Tổng quan

Sau khi giá cổ phiếu duy trì chuyn động bn vng theo mt hướng nht đnh (tăng hoc gim), giá cphiếu có thể truy hồi mt khong (retrace= quay trở li) trước khi bt đu di chuyn tiếp. Chỉ số Fibonacci đưc dùng đdđoán các mức ghỗ trợ (support level) và các mức giá tương lai (target prices) da trên khong cách mà giá đã dịch chuyn và các bước sóng ca g (ware patten).

Ví d: nếu mt cphiếu tăng từ mức 50 ngìn VND lên 100 ngìn VND và sau đó quay đu gim 50% (50% x VND 50 ngìn), Quy lut Truy hi Fibonacci dđoán mức gsẽ rơi xung mức 75 ngìn VND, trước khi giá tiếp tc tăng lên.

Fibonacci là dãy stoán hc kỳ diu được Leonardo Pisano, nời Ý phát minh từ Thế ky 12. Rt nhiu sự kin trong tnhiên và cuc sng xung quanh chúng ta đang din ra tuân theo quy lut ca dãy số này. Thtrường Chng khoán là mt trưng hp.

Các phép tng hợp Fibonacci này có số series là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...đến vô tn. Điu rt thú vị là là các con số này có mi quan hbt biến với nhau.

Áp dụng trong Phân tích kỹ thuật
Con số Fibonacci thông dng nht trong phân tích kỹ thut chng khoán là con số 61,8% (thưng được làm tròn 62%), 38% và 50%. Điu này có nghĩa rng khi xu hướng tăng ghoc gim giá chứng khoán được xem là mnh, mức truy hi ti giá thiu thông thưng khong 38% và nó có thể lên tới 62%.

Ví dụ trong biu đới đây gcphiếu tăng từ VND 105 ngìn lên VND 121 ngìn (tăng 16 ngìn, xem đưng màu đ). Khi gđt mức VND 121 ngìn và bt đu quay đu, theo quy lut Fibonacci áp dng vào phân tích chng khoán, giá chng khoán sẽ truy hi khong 38% (38% x VND16 ngìn= VND6 ngìn) xung mức VND 115 ngìn trước khi tăng tiếp.Truy hồi Giá Fibonacci ("Fibonacci Retracements") 
Truy hi G Fibonacci được xác đnh da trên đưng xu ng giữa mt đim Đáy và mt đim Đnh.
Nếu xu ng là đi lên thì đường Truy hi Giá Fibonacci sẽ gim dn từ 100% đến 0%
Nếu xu ng gim, đưng Truy hi Giá Fibonacci sẽ tăng dn t0% lên 100%.
Đường thng nm ngang được vtheo ba mức Fibonacci là 38%, 50% và 62% (xem biu đới đây).
Khi mức giá truy hi, mức hỗ trvà mức kháng cthường tim cn hoc gn vi mức Fibonacci Retracement.


Fibonacci Vòng cung

Fibonacci vòng cung có thđược đưa vào cùng biu đhoc có thđược vđơn l. Đưng vòng cung được vẽ xung quanh đim đáy hoc đim đnh gn đây nht. Đường vong cung Fibonacci ct đưng xu ng ggc (trendlines) ti các đim giao ct ca đường Truy hi Fibonacci Retracements. Giá scó xu ng “phn ứng” khi tiếp xúc các đưng vòng cung và đường Truy hi retracements. Quy vị có thể xem các đim tiếp xúc này như là mức hỗ trợ và mức kháng c.


Dự báo mức giá (Target Price)

Quý vị ng có thể tiến hành nghiên cu chuyên sâu da trên các con số Fibonacci để xây dng các mức gmc tiêu (price targets). Mt trong các phương pháp là copy đưng Fibonacci cũ vào phía trên hoc phía dưới đưng Fibonacci đu tiên (phthuc vào xu hưng thtng thế nào). Phương pháp này scho quý vị các mức gmc tiêu da trên mt bộ mi đưng 38%, 50% và 68%.

Tư vấn thu phí- Nhận ngay LIST Cổ Phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)