Phân tích kỹ thuật

Nhóm chỉ số biến động giá

Ngày đăng: 08/12/2019

Nhóm chỉ số biến động giá dịch chuyển lên xuống trong một biên độ nhất đinh dựa trên sự biến động của giá cổ phiếu. Do các chỉ số dao động giá không dịch chuyển cùng hướng với giá chứng khoán nên chúng thường đi ngược pha với nhau
 

MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI

Ngày đăng: 08/12/2019

- Mô hình vai đầu vai
- Mô hình vai đầu vai ngược

Cơ bản về nến, Cấu tạo Nến Nhật

Ngày đăng: 08/12/2019

Cấu tạo nến

Các mẫu hình nến trong thị trường - Trường hợp đảo chiều GIẢM

Ngày đăng: 08/12/2019

- Hanging Man
- Bearish - Hold
- Gravestone Doji
- Shooting Star

Các mẫu hình nến trong thị trường - Trường hợp đảo chiều TĂNG

Ngày đăng: 08/12/2019

- Hammer
- Bullish Belt-Hold
- Dragon Fly Doji
- Inverted Hammer

Fibonacci

Ngày đăng: 06/12/2019

Fibonacci là công cụ thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng. Bài viết này giải thích khái quát về một số công cụ Fibonacci phổ biến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật.
 

Nhóm chỉ số xu hướng giá

Ngày đăng: 06/12/2019

Nhóm Chỉ số Xu hướng Giá cho biết xu hướng của giá cổ phiếu, đi lên hay đi xuống và không bị giới hạn bởi khoảng giao động nào. Chỉ số về xu hướng biến động giá dịch chuyển cùng chiều với sự biến động của giá cổ phiếu

Lý thuyết DOW

Ngày đăng: 06/12/2019

Dow tên đầy đủ là Charles H.Dow (1851-1902), là sáng lập của tờ báo Wall Street Journal; là người khởi xướng ra trường phái phân tích kỹ thuật bằng sự ra đời cùa lý thuyết Dow, và là người đầu tiên đưa ra chỉ số trung bình Dow Jones.

Các mô hình cổ phiếu thành công

Ngày đăng: 06/12/2019

- Mô hình nền phẳng
- Mô hình cốc tay cầm
- Mô hình W

 

Phân tích kỹ thuật là gì?

Ngày đăng: 06/12/2019

Phân tích kỹ thuật là 1 phương pháp dự đoán sự biến động của giá và xu hướng thị trường trong tương lai thông qua việc nghiên cứu phân tích những đồ thị giá của cổ phiếu, thị trường trong quá khứ. Phân tích kỹ thuật nhằm trả lời cho câu hỏi: Khi nào thì mua hay bán Cổ phiếu?