Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

Phân tích doanh nghiệp

FRT: Triển vọng mảng ĐTDĐ khả quan, dược phẩm vững tiến

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 13

VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) dù điều chỉnh giảm giá mục tiêu 9% chủ yếu do lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro chủ sở hữu tăng. Định giá hấp dẫn với PEG 3 năm là 0,7.

QNS: Việc triển khai sản phẩm mới sẽ quyết định tương lai mảng sữa đậu nành

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 21

VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) với giá mục tiêu gần như không đổi. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu này đang bị định giá thấp tại mức PER 2018 là 8 lần khi 76% LNST được đóng góp bởi mảng sữa đậu nành có thị phần lớn nhất.

VPB: Ngân hàng mẹ phát triển nhanh trong khi FE đẩy về mức thông thường

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 14

VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với định giá hấp dẫn với ROAA dự báo sẽ tăng lên 2,6% trong năm 2018, nợ xấu mới hình thành chậm lại tại ngân hàng mẹ, thu nhập lãi thuần có mức cơ sở cao và đà tăng trưởng của thu nhập ngoài lãi hỗ trợ nhờ cả VPB nói riêng và FE Credit.

MBB: Đi đúng hướng với mục tiêu tăng trưởng MCredit/Ageas

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 14

VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với giá mục tiêu được điều chỉnh giảm 6% do chi phí vốn tăng, tổng mức sinh lời là 40,2%, bao gồm lợi suất cổ tức.

CTG: Chi phí dự phòng giảm sẽ hỗ trợ lợi nhuận 6 tháng cuối năm

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 24

VCSC đưa ra báo cáo cập nhật dành cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) với khuyến nghị MUA với tổng mức sinh lời 24,5%, baogồm lợi suất cổ tức.

GMD: Định giá lại tài sản

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 13

BVSC đánh giá giá trị lại tài sản của GMD vào khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu.

PC1: Kỳ vọng tích cực nếu Quyết định 4970 được sửa đổi/thay thế.

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 14

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PC1 (Công ty cổ phần Xây lắp điện 1)

IPM: : Doanh thu kênh ETC phục hồi rõ rệt

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 13

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu IMP dựa trên giá mục tiêu 61.500 đồng, +18,3% so với giá đóng cửa ngày 29/8/2018. ​

HDB: Nâng trần tăng trưởng tín dụng là lợi thế mới từ thương vụ PGB

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 7

VCSC nâng khuyến nghị dành cho Ngân hàng TMCP Phát trin T.P Hồ Chí Minh (HDB) lên KHẢ QUAN và điều chỉnh tăng nhgmục tiêu lên 39.500VND/cphiếu, tltăng 9,8%, với lợi suất cổ tc 0,9%. Nguyên nhân góp phn khiến chúng tôi điều chnh tăng giá cổ phiếu là việc điều chỉnh tăng thu nhập ngoài lãi và giảm tỷ lệ chi phí / thu nhp, trong khi phần bù rủi ro chủ sở hu tăng lên lại Xem thêm

HSG và NKG: Tăng trưởng doanh thu đáng khích lệ mặc dù tỷ suất lợi nhuận giảm

Ngày đăng: 06/09/2018 - Lượt xem : 19

SSI khuyến nghị Nắm giữ đối với HSGNKG

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)