TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Phân tích doanh nghiệp

IDC: Chờ câu chuyện trong dài hạn

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 94

- Lợi nhuận ròng hợp nhất quý 2/2019 tăng 7%
- Tổng diện tích đất sạch thương phẩm khoảng 760ha
- Khả năng chuyển sàn và thoái vốn của Bộ Xây Dựng

HDG: Đẩy mạnh đầu tư mảng năng lượng

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 100

VCSC cập nhật HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô

DPM: KQKD 6 tháng 2019 kém tích cực do chi phí đầu vào tăng mạnh và khả năng LN thấp hơn dự kiến từ nhà máy NH3- NPK mới

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 45

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã công bố KQKD 6 tháng 2019 trong đó doanh thu thuần giảm 26,7% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 79,7% YoY.

AAA: Lợi nhuận mạnh mẽ từ phân khúc khu công nghiệp tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận Q2/2019

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 92

Khuyến nghị: KHẢ QUAN (Không đổi)
Giá mục tiêu 1 năm: 20.100 Đồng/cp (Không đổi)
Tăng: +15.5%
Giá hiện tại (ngày 14/08/2019): 17.500 Đồng/cp

HT1: Tăng trưởng lợi nhuận âm trong Q2/2019 do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 35

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 16.500 Đồng/cp
Tăng: +3,4%
Giá hiện tại (tại ngày 21/08/2019): 15.950 Đồng/cp

GAS: Ước tính lợi nhuận giảm trong năm 2019-2020 do chi phí dọn đường ống và ước tính sản lượng khí giảm

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 110

Khuyến nghị: KHẢ QUAN (từ MUA)
Giá mục tiêu 1 năm: 114.500 Đồng/cp (từ 128.000 Đồng/cp)
Tăng: +11%
Giá hiện tại (tại ngày 21/08/2019): 102.000 Đồng/cp

GVR: Thu nhập bất thường đảm bảo lợi nhuận 2019

Ngày đăng: 08/08/2019 - Lượt xem : 161

Giá hiện tại (tại ngày 07/08/2019): 16.600 Đồng/cp

HSG: Tỷ suất lợi nhuận gộp Q3/2019 hồi phục tích cực

Ngày đăng: 04/08/2019 - Lượt xem : 161

Khuyến nghị: Phù hợp thị trường (không đổi)
Giá mục tiêu 1 năm: 8.100 Đồng/cp
Tăng: +10,8%
Giá hiện tại (tại ngàu 1/8/2019): 7.310 Đồng/cp

BMP: KQKD quý 2/2019 cho thấy diễn biến đánh đổi biên LN cho tăng trưởng sản lượng

Ngày đăng: 04/08/2019 - Lượt xem : 98

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) công bố KQKD quý 2/2019 với doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ (YoY) (1,2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 14% YoY (119 tỷ đồng). Chênh lệch giữa doanh thu và LN đến từ tỷ lệ chi phí Bán hàng, Hành chính & Quản lý (SG&A) trên doanh thu tăng mạnh lên 9,1% trong quý 2/2019 so với mức cơ sở thấp trong quý 2/2018 là 4,5%.

GAS: Lợi nhuận tăng thêm cho sản lượng dưới bao tiêu không bù đắp được cho chi phí dự phòng thu dọn đường ống dẫn khí - KQKD 6T2019

Ngày đăng: 29/07/2019 - Lượt xem : 70

Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố KQLN 6 tháng đầu năm với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đạt tăng trưởng lần lượt 2,1% và 5,2% chủ yếu nhờ sản lượng và giá dầu nhiên liệu tăng lần lượt 0,9% và 1,9%.

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)