Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

Nhận định hàng ngày

Thống kê giao dịch phiên 02.08.2018

Ngày đăng: 02/08/2018 - Lượt xem : 122

Tổng kết phiên nay:

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02.08.2018

Ngày đăng: 02/08/2018 - Lượt xem : 372

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02.08.2018

Thống kê giao dịch phiên 01.08.2018

Ngày đăng: 01/08/2018 - Lượt xem : 135

Tổng kết phiên nay:

Nhận định chứng khoán ngày 01.08.2018

Ngày đăng: 01/08/2018 - Lượt xem : 550

Nhận định chứng khoán ngày 01.08.2018

Thống kê giao dịch phiên 31.07.2018

Ngày đăng: 31/07/2018 - Lượt xem : 312

Tổng kết phiên nay

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 31.07.2018

Ngày đăng: 31/07/2018 - Lượt xem : 144

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 31.07.2018

Thống kê giao dịch phiên 30.07.2018

Ngày đăng: 30/07/2018 - Lượt xem : 150

Tổng kết phiên nay:

Thống kê giao dịch phiên 27.07.2018

Ngày đăng: 27/07/2018 - Lượt xem : 134

Tổng kết phiên nay:
 

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 27.07.2018

Ngày đăng: 27/07/2018 - Lượt xem : 186

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 27.07.2018

Thống kê giao dịch phiên 26.07.2018

Ngày đăng: 26/07/2018 - Lượt xem : 125

Tổng kết phiên nay:
- Hàng kém chất lượng giảm mạnh
- Nước ngoài mua ròng nhẹ, tập trung VNM, VCB và VJC trong khi HPG vẫn là tâm điểm về giá trị bán

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)