Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

Nhận định hàng ngày

NGÀY 04.06.2018: TUẦN QUAN SÁT SỨC MẠNH CỔ PHIẾU

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 33

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 01.06.2018: TIẾN VỀ KHÁNG CỰ 980 -1000

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 37

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 30.05.2018: NỖ LỰC HỒI PHỤC

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 39

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 28.05.2018: QUAN SÁT VÙNG GIÁ 870 - 930

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 50

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 25.05.2018: KIÊN NHẪN CHỜ THÊM

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 46

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 23.05.2018: KHỐI LƯỢNG LÊN QUAN SÁT THÊM

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 36

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 21.05.2018: QUAN SÁT VẬN ĐỘNG, KỊCH BẢN NÀO?

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 61

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 18.05.2018: KIỂM ĐỊNH LẠI NGƯỠNG 1000 ĐIỂM, QUAN SÁT

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 51

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 16.05.2018: THIẾU KHỐI LƯỢNG CHƯA RÕ XU HƯỚNG

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 45

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 14.05.2018: TẠO HAI ĐÁY W HAY GIẢM TIẾP TRỞ LẠI

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 53

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)