Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

Nhận định hàng ngày

Thống kê giao dịch phiên 26.10.2018

Ngày đăng: 26/10/2018 - Lượt xem : 85

Tổng kết phiên hôm nay

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26.10.2018

Ngày đăng: 26/10/2018 - Lượt xem : 80

- Quan điểm đầu tư: QUAN SÁT SỰ HỒI PHỤC
Cập nhật nợ quốc gia

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25.10.2018

Ngày đăng: 26/10/2018 - Lượt xem : 126

- Nhận định thị tường: TÍCH LŨY HOẢNG LOẠN VÙNG 890 - 900

- Cập nhật phiên kỳ họp Quốc hội thứ 6

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24.10.2018

Ngày đăng: 24/10/2018 - Lượt xem : 253

- Nhận định thị trường: Ngưỡng 920-930, RƠI NỀN, TÍCH LŨY HOẢNG LOẠN
- Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và tác động BVH

Thống kê giao dịch phiên 23.10.2018

Ngày đăng: 23/10/2018 - Lượt xem : 68

Thống kê giao dịch phiên 23.10.2018

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23.10.2018

Ngày đăng: 23/10/2018 - Lượt xem : 126

- Nhận định thị trường: Thử tải 930-940, Quan sát khối lượng
- Góc nhìn Kỹ thuật BWE, VJC, GEG, SAM

Thống kê giao dịch phiên 22.10.2018

Ngày đăng: 22/10/2018 - Lượt xem : 72

Thống kê giao dịch phiên 22.10.2018

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19.10.2018

Ngày đăng: 26/10/2018 - Lượt xem : 314

- Nhận định thị trường
- Cập nhật về danh mục cơ cấu ETF

Thống kê giao dịch phiên 18.10.2018

Ngày đăng: 18/10/2018 - Lượt xem : 118

Thống kê giao dịch phiên 18.10.2018

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18.10.2018

Ngày đăng: 26/10/2018 - Lượt xem : 233

- Nhận định thị trường: Giữ nền và ổn định
- Cảng nước sâu Lạch Huyện (HICT) và tác động với VCS và GMD

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)