Nhận định hàng ngày

Ngày 15.06.2018: Phiên giao dịch ETF - Ngưỡng quan trọng

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 14

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

MUA GÌ HÔM NAY NGÀY 11.06.2018

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 14

STOCK TRADING BOX là danh mục các cổ phiếu mà TVI lựa chọn để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn từ 4-8 ngày. Các điểm MUA được chuyên gia TVI chọn lọc dựa trên trạng thái vận động hiện tại của cổ phiếu. Bởi vậy mà danh mục này ưu tiên về trạng thái kỹ thuật hơn là đặt nặng về yếu tố cơ bản. Liên hệ với TVI để nhận được chi tiết khuyến nghị.

NGÀY 11.06.2018: TUẦN GIAO DỊCH ETF CHỌN LỰA CHIẾN BINH

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 77

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 08.06.2018: QUAN SÁT ĐIỀU CHỈNH, LỤC TÌM CHIẾN BINH

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 20

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 06.06.2018: LUÂN PHIÊN BÙNG NỔ QUAN SÁT ĐIỀU CHỈNH

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 20

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 04.06.2018: TUẦN QUAN SÁT SỨC MẠNH CỔ PHIẾU

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 18

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 01.06.2018: TIẾN VỀ KHÁNG CỰ 980 -1000

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 21

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 30.05.2018: NỖ LỰC HỒI PHỤC

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 24

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 28.05.2018: QUAN SÁT VÙNG GIÁ 870 - 930

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 33

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

NGÀY 25.05.2018: KIÊN NHẪN CHỜ THÊM

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem : 28

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  • Họ và tên (*)

  • Email (*)

  • Số điện thoại (*)