Nhận định hằng ngày

Bản tin nhận định thị trường ngày 15.1.2020

Ngày đăng: 15/01/2020

Chờ phiên bùng nổ theo đà

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 14.01.2020

Ngày đăng: 14/01/2020

- Chứng khoán Mỹ tiếp tục leo cao
- Vnindex: Điều chỉnh biên hẹp, chờ bùng nổ theo đà

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 10.01.2020

Ngày đăng: 10/01/2020

Tiếp tục sự phục hồi, theo dõi cổ phiếu

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 09.01.2019

Ngày đăng: 09/01/2020

QUAN SÁT SỰ PHỤC HỒI, HỖ TRỢ 940-950

Bản tin nhận định thị trường ngày 8.1.2020

Ngày đăng: 08/01/2020

Khối lượng thấp, tích lũy đi ngang, hỗ trợ 940 - 950

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 07.01.2020

Ngày đăng: 07/01/2020

Thử nền trở lại

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 03.01.2020

Ngày đăng: 03/01/2020

Cây nến tuần đẹp và kỳ vọng tăng giá

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 02.01.2020

Ngày đăng: 02/01/2020

Tích lũy đi ngang


Bản tin thị trường chứng khoán ngày 27.12.2019

Ngày đăng: 27/12/2019

Vận động đi ngang