Nhận định hằng ngày

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 26.03.2020

Ngày đăng: 26/03/2020

Quan sát sự phục hồi

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 24.03.2020

Ngày đăng: 26/03/2020

Điểm cân bằng 630

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 20.03.2020

Ngày đăng: 20/03/2020

Điểm cân bằng

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 19.03.2020

Ngày đăng: 20/03/2020

Kiểm định lại ngưỡng 700-720

Bản tin nhận định thị trường ngày 18/3/2020

Ngày đăng: 20/03/2020

Chờ phiên bùng nổ theo đà

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 17.03.2020

Ngày đăng: 17/03/2020

Kiểm định lại hỗ trợ 700 - 720

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 13.03.2020

Ngày đăng: 13/03/2020

ĐIỂM CÂN BẰNG 700-750

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 12.03.2020

Ngày đăng: 12/03/2020

Điểm cân bằng mới

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 11.03.2020

Ngày đăng: 11/03/2020

Phục hồi kỹ thuật
 

Bản tin thị trường chứng khoán ngày 06.03.2020

Ngày đăng: 06/03/2020

Nỗ lực phục hồi