TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

MBB: Triển vọng tăng trưởng trong dài hạn?

Ngày: 11/07/2019 10:43 - Lượt xem: 150

 Ước tính MBB có thể đạt 9.889 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 

Kết quả kinh doanh

Q1.2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng MBB được ghi nhận ở mức 2.424 tỷ đồng (+ 26,4% yoy, hoàn thành 25% kế hoạch cả năm). Trong đó, động lực tăng trưởng trong quý 1 đến từ thu nhập từ lãi tăng trưởng ổn định trong khi thu nhập ngoài lãi, cụ thể là thu nhập dịch vụ tăng trưởng với tốc độ nhanh.

Triển vọng

Các kỳ vọng chính cho triển vọng của MBB năm 2019 như sau:
(1) MBB đã được chấp thuận thực hiện TT 41/2016 từ ngày 1/5/2019. Như vậy, chúng tôi kỳ vọng việc MBB đạt chuẩn Basel II sẽ mang về những lợi thế nhất định trong việc đề xuất nới giới hạn tăng trưởng tín dụng của ngân hàng về cuối năm 2019 (giới hạn tăng trưởng tín dụng hiện tại mà MBB được NHNN vào đầu năm 2019 ở mức 13%). Mặt khác, dư nợ tín dụng tại công ty Mcredit được NHNN giao tại đầu năm 2019 là 37%. Hoạt động tín dụng tiêu dùng dù chỉ chiếm tỷ trọng ~2,6% trên tổng dư nợ hợp nhất nhưng vẫn là một trong những động lực giúp ngân hàng cải thiện NIM trong thời gian tới.

(2) Hoạt động huy động vốn trên thị trường 1 được ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng 15% cho năm 2019. Tỷ lệ CASA cao giúp MBB duy trì chi phí vốn thấp và tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thanh toán. 

(3) Thu từ các hoạt động ngoài lãi còn nhiều động lực tăng trưởng: (i) Thu nhập từ dịch vụ thanh toán và bảo hiểm; (ii) Đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi các khoản cho vay đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng hợp nhất kỳ vọng sẽ duy trì ở mức không quá cao, trong khi tỷ lệ LLR hiện đã đạt luôn duy trì trong khoảng 90 - 100% thể hiện chất lượng tài sản của MBB ở mức tốt so với trung bình ngành ngân hàng hiện tại. 

(4) MBB đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 9.560 tỷ đồng (+ 23% yoy), trong đó lãi trước thuế riêng lẻ là 8.345 (+ 19% yoy). Đối với các công ty con, ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế trong năm 2019 là 1.421 tỷ đồng (+ 98% yoy), trong đó nổi bật là Mcredit 400 tỷ đồng (+ 98% yoy), MIC 380 tỷ đồng (+ 181% yoy), MBS 360 tỷ đồng (+ 77% yoy), MB AMC 211 tỷ đồng, MB Capital 70 tỷ đồng (+ 15% yoy). Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu hòa vốn cho MB Ageas Life trong năm 2019 (năm 2018 công ty ghi nhận lỗ 219 tỷ đồng). Mặt khác, liên quan đến kế hoạch thoái vốn tại MBS, MBBank dự kiến tìm kiếm cổ đông chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài và ngân hàng vẫn sở hữu cổ phần chi phối từ 51% trở lên. 

(5) Kế hoạch tăng vốn từ 21.605 tỷ đồng lên 25.841 tỷ đồng: (1) Trả cổ tức tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (2) ESOP khoảng 43 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (tương ứng 2% vốn điều lệ); và (3) Phát hành riêng lẻ mới khoảng 211 triệu cổ phiếu và bán ra 47 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, tương ứng 10% vốn điều lệ sau khi trả cổ tức và ESOP. 

Với giả định room nước ngoài được tăng lên tối đa 30% và toàn bộ 10% vốn điều lệ sẽ được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, sau khi MBB thực hiện thành công cả 3 phương án tăng vốn, room ngoại được nới ra trên sàn sẽ là khoảng 50,9 triệu cổ phiếu. Trong trường hợp 10% vốn điều lệ được phát hành cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, room ngoại được nới ra trên sàn sẽ ở mức cao hơn.
Chúng tôi ước tính MBB có thể đạt 9.889 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 (+ 27% yoy). Kỳ vọng tăng trưởng dựa trên: (1) MBB đạt chuẩn Basel II sẽ mang về những lợi thế nhất định trong việc đề xuất nới giới hạn tăng trưởng tín dụng của ngân hàng về cuối năm 2019; (2) Hoạt động huy động vốn trên thị trường 1 còn dư địa tăng trưởng; (3) Thu từ các hoạt động ngoài lãi và chất lượng tài sản trong tầm kiểm soát; (4) Thoái vốn tại MBS và kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Khuyến nghị

MBB đang giao dịch với P/B forward 2019 là 1,20 lần tại mức giá tham chiếu 21.300 đồng. Với triển vọng và rủi ro đã được đề cập như trên, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB theo phương pháp so sánh P/B là 26.696 đồng/cổ phiếu.

(Nguồn: VCBS)
LIÊN HỆ NHÓM TƯ VẤN
Đăng ký mở tài khoản chứng khoán, trở thành khách hàng TVI: Tại Đây!
Tư vấn đầu tư và hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán từ xa miễn phí tại VPS. 
MIỄN PHÍ giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền -- Lãi suất Margin 9,8% -- Ký quỹ phái sinh cực thấp.
Mọi thông tin liên hệ:
SĐT/Zalo: Hùng TVI: 0972.039.623

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)