TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VTP - 3.6.2019

Ngày: 09/06/2019 09:16 - Lượt xem: 115

VTP – Mô hình VCP – Thu hẹp độ biến động – Stock Pick 3/6/2019

Cổ phiếu tăng trưởng:
Từ 2019-2024, Công ty xác định nhầm nhìn trở thành "Doanh nghiệp bán hàng số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng Logistics thông minh". Dự kiến doanh thu bán hàng đến năm 2024, tăng trưởng trung bình 31,2%/năm và cao gấp 5,2 lần so với năm 2018.
Kế hoạch 2019 với doanh thu tăng 57% và lợi nhuận tăng 36%.
KQKD 4 quý gần nhất thì tăng trưởng khá mạnh khi luôn tăng trưởng trên 40-100% mỗi quý và KQKD năm tăng trưởng mạnh trong 4 năm qua.

Mô hình VCP hoặc Nền phẳng:
Số lần chặt chẽ: 3 lần
Thời gian mỗi lần: 7 tuần/ 4 tuần/ 2 tuần
% Điều chỉnh: 10% / 6% / 3%
Điểm mua ngày: 6/6/2019 với Volume tăng mạnh hơn trung bình và vượt đỉnh đầu tiên trong các cổ phiếu trên thị trường cùng với nhóm cao su, BĐS khu công nghiệp.

Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 3/6/2019:
TỈ SUẤT +10% từ điểm mua.
TỈ SUẤT +70% từ nền gốc với khuyến nghị ngày: http://tvi.com.vn/lich-su-tu-van-vip-co-phieu-vtp--ngay-3112019-n191194.html

KQKD 4 năm gần nhất – dành riêng cho khách hàng TVIKQKD 8 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVIĐồ thị VTP 9/6/2019 - dành riêng cho khách hàng TVI
Một tài khoản mẫu mua VTP của TVI:Stock Pick 3/6/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)