TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu TDM - 3.6.2019

Ngày: 09/06/2019 09:45 - Lượt xem: 134

TDM – Mô hình W – Hai đáy – Stock Pick 3/6/2019

Cổ phiếu tăng trưởng:
Doanh nghiệp ngành nước không bị phụ thuộc vào sự giảm tốc của nền kinh tế.
Đầu giá được các quỹ nước ngoài và tổ chức mua hết.
KQKD 4 quý gần nhất thì tăng trưởng khá mạnh khi luôn tăng trưởng trên 50-100% mỗi quý, quý I/2019 hoạt động từ Core tăng trưởng 100% và KQKD năm tăng trưởng mạnh trong 4 năm qua đặc biệt 2018 tăng 150% so với 2017.
Hưởng lợi từ việc giá nước tăng 5% đến 2022
Nhà máy nước mới Dĩ An nâng công suất thêm 100% so với hiện tại -> động lực chính.

Mô hình W – 2 Đáy – Có quai
Phía trước là 1 Đà tăng giá 50%.
Rũ bỏ 2 Đáy và có giá đóng cửa Đáy sau thấp hơn Đáy trước, thời gian 2 Đáy cách nhau 5 tuần.
% Điều chỉnh: 10% và 13% ở đáy thứ 2
Điểm mua thăm dò ngày: 29/5/2019
Điểm mua chuẩn ngày: 7/6/2019 trên phần quai của mô hình W với Volume tăng mạnh hơn trung bình và vượt đỉnh đầu tiên trong các cổ phiếu trên thị trường cùng với nhóm cao su, BĐS khu công nghiệp.

Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 3/6/2019:
TỈ SUẤT +5% từ điểm mua.

KQKD 4 năm gần nhất – dành riêng cho khách hàng TVI


KQKD 8 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVI


Đồ thị TDM 7/6/2019 - dành riêng cho khách hàng TVI


Một tài khoản mẫu mua TDM của TVI:


Stock Pick 3/6/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)