TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu NTL - 9/7/2019

Ngày: 10/07/2019 01:59 - Lượt xem: 174

NTL – Mô hình 3C & Cốc tay cầm – Stock Pick 24/6/2019

Cổ phiếu tăng trưởng:
Doanh nghiệp tăng trưởng với 2 quý liên tiếp trên 100%
Ngành bất động sản nhưng luôn duy trì cổ tức tiền mặt qua các năm bất chấp khủng hoảng và không vay nợ -> Điểm tốt nhất của NTL
Ban lãnh đạo nắm giữ nhiều cổ phiếu => Kết hoạch 2019 tăng trưởng 133%
Tài sản nhiều với các quận Hoài Đức, Quảng Ninh -> Triển khai sẽ giúp định giá tốt hơn.

Mô hình Cốc tay cầm TUẦN - NGÀY
Phía trước là 1 Đà tăng giá 50%. Với mô hình gốc là nền phẳng – đĩa có quai CHẶT CHẼ.
Rũ bỏ cùng thị trường tạo mô hình 3C & Cốc tay cầm.
Điểm mua thăm dò 3C ngày: 18/6/2019
Điểm mua chuẩn ngày: 1/7/2019 trên phần quai của mô hình Cốc tay, có thể gia tăng tỉ trọng nếu vượt 26 tiếp.
Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 1/7/2019:
TỈ SUẤT +11% từ điểm mua.
TỈ SUẤT +50% từ nền gốc (nền phẳng) được chúng tôi nhắc đến 2 tháng trước.

KQKD 4 năm gần nhất – dành riêng cho khách hàng TVIKQKD 8 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVIĐồ thị Update 9/7 /2019 - dành riêng cho khách hàng TVIMột tài khoản mẫu của TVI:Stock Pick 24/6/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)