TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu LGL - Stock pick 16/9/2019

Ngày: 18/09/2019 09:01 - Lượt xem: 139

LGL – Mô hình Cốc tay cầm

Cổ phiếu đầu cơ:
Nếu xét thuần về cơ bản tăng trưởng thì LGL không đạt tiêu chí cổ phiếu tăng trưởng của TVI. Tuy nhiên nó lại đạt tiêu chí là cổ phiếu mạnh trong nhịp tăng giá hiện tại.
Điểm nhấn cơ bản:
+ Doanh nghiệp BĐS nên việc hạch toán sẽ theo tiến độ dự án và không có chu kỳ
+ Trả cổ tức tiền mặt là điều tốt.
+ Ban lãnh đạo nắm giữ nhiều cổ phần, động lực cho sự cải thiện KQKD và câu chuyện tăng giá cổ phiếu trong các năm tới.

Mô hình Cốc tay cầmMô hình Cốc tay cầm, đà tăng giá gần 100% phía trước.
Cốc điều chỉnh 15%, thời gian 9 tuần
Tay cầm điều chỉnh 7% hướng xuống, có rũ bỏ, thời gian 2 tuần.
Điểm mua thăm dò: 11/09/2019 vùng 10.6
Điểm mua chuẩn ngày: 17/9/2019 vượt đỉnh vùng 11.

Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 9/9/2019:
TỈ SUẤT +2% từ điểm mua đúng.
TỈ SUẤT +5% từ điểm mua thăm dò.

Doanh thu và Lợi nhuận 4 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVIStock Pick 16/9/2019:Ngoài ra anh/chị có thể thấy rất nhiều cổ phiếu mạnh TVI điểm trong Stock Pick 9/9 bùng nổ vượt đỉnh thời gian qua như MWG REE BID MBB VCB VJC…

Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo:
http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)