TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HNG - ngày 9.7.2019

Ngày: 10/07/2019 01:42 - Lượt xem: 107

HNG – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick 1/7/2019

Cổ phiếu xác sống – tăng trưởng:
+ Mỗi năm luôn có những doanh nghiệp xác sống trở thành một doanh nghiệp tăng trưởng điều này thấy rõ ở ANV 2017 2018. Hay chính HNG năm 2018.
+ KQKD của HNG chưa thay đổi quá nhiều khi vẫn tăng trưởng âm và lỗ các quý gần đây.
+ Điểm tích cực là việc HNG kết hợp với Thaco để giải quyết vấn đề tài chính, giảm mạnh nợ vay và đang tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao.
+ Kết hợp với Thaco dự báo nhiều khả quan, tích cực trong thời gian tới, với việc lỗ các quý trước thì các quý sau giảm nợ thì sẽ dễ tăng trưởng trở lại.

Mô hình Nền phẳng – Đĩa có quai:
Phía trước là 1 Đà tăng giá 120%.
Rũ bỏ cùng thị trường tạo mô hình Nền phẳng kéo dài gần 8 tháng.
Điểm mua thăm dò ngày: 20/6/2019
Điểm mua chuẩn ngày: 25/6/2019 xác nhận vượt nền. Và phiên bùng nổ theo đà ngày: 4/7/2019
Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 1/7/2019:
TỈ SUẤT +20% từ nền gốc
TỈ SUẤT +10% từ điểm mua.

Đồ thị Update 9/7 /2019 - dành riêng cho khách hàng TVIMột tài khoản mẫu của TVI:Stock Pick 1/7/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)