TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu AAA - 9.7.2019

Ngày: 09/07/2019 09:35 - Lượt xem: 112

AAA – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 1/7/2019

Cổ phiếu tăng trưởng:
Tăng trưởng sản phẩm khi các nhà máy hoạt động hết công suất và thành quả từ việc mở rộng sản xuất trong các năm trước đó.
Tiềm năng từ túi tự hủy và việc hưởng lợi từ các hiệp định thương mại do AAA xuất khẩu là đa số.
Mảng BĐS khu công nghiệp có thể là một mũi nhọn mới của AAA khi được lợi cả ngành.
APHolding nâng sở hữu của các năm trước
KQKD 4 quý gần nhất thì tăng trưởng quý 1 khá mạnh khi đạt trên 300%, theo dõi quý này tăng trưởng tiếp là một điểm nhấn lớn của AAA.

Mô hình Cốc tay cầm:
Phía trước là 1 Đà tăng giá 40%.
Rũ bỏ cùng thị trường tạo mô hình Cốc tay cầm.
% Cốc điều chỉnh: 13% 9 tuần, Tay cầm 6% 2 tuần
Điểm mua thăm dò ngày: 1/7/2019
Điểm mua chuẩn ngày: 5/7/2019 trên phần quai của mô hình Cốc tay, có thể gia tăng tỉ trọng nếu vượt 19.5 tiếp.
Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 1/7/2019:
TỈ SUẤT +5% từ điểm mua.


KQKD 4 năm gần nhất – dành riêng cho khách hàng TVIKQKD 8 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVIĐồ thị Update 9/7 /2019 - dành riêng cho khách hàng TVIMột tài khoản mẫu của TVI:Stock Pick 1/7/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: http://bit.ly/tvi-dangky-motaikhoan

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)