Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

Làm gì để tham gia giao dịch Phái sinh?

Ngày: 17/06/2018 08:10 - Lượt xem: 135

Liên hệ Mr. Hùng– SĐT: 0972.039.623 để được tư vấn và hỗ trợ mở tài khoản phái sinh nhanh chóng.


Để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện các bước sau:


Bước 1: Mở tài khoản phái sinh
 • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại SSI (áp dụng trong trường hợp Nhà đầu tư chưa mở tài khoản giao dịch thông thường tại SSI).
 • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (TK GDCKPS)
 • Ghi chú: Tài khoản có hiệu lực tại Sở giao dịch sau 01 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản (Bước 1). 
 • Để tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh, mở tài khoản giao dịch: Tại Đây

Bước 2: Trước ngày giao dịch
 • Nộp tiền/chứng khoán vào TK giao dịch  tại SSI
 • Chuyển ký quỹ lên Trung tâm lưu ký (VSD)

Bước 3: Trong ngày giao dịch
 • Đặt lệnh giao dịch  với SSI
 • Kênh nhận lệnh: Tại quầy, Webtrading, Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Bước 4: Cuối ngày giao dịch
 • Hạch toán lãi lỗ hằng ngày

Lưu ý: NĐT thực hiện các nghĩa vụ sau giao dịch theo yêu cầu của SSI:
 • Nộp ký quỹ bổ sung.
 • Nộp lỗ vị thế
 • Thanh toán đáo hạn

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
 •  (*)

 •  (*)

 •  (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)