Hoạt động đầu tư

MUA GÌ HÔM NAY NGÀY 28.03.2018

Ngày đăng: 28/03/2018 - Lượt xem : 27

STOCK TRADING BOX là danh mục các cổ phiếu mà TVI lựa chọn để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn từ 4-8 ngày. Các điểm MUA được chuyên gia TVI chọn lọc dựa trên trạng thái vận động hiện tại của cổ phiếu. Bởi vậy mà danh mục này ưu tiên về trạng thái kỹ thuật hơn là đặt nặng về yếu tố cơ bản. Liên hệ với TVI để nhận được chi tiết khuyến nghị.

NGÀY 28.03.2018: GIỮ CỔ PHIẾU MẠNH QUAN SÁT VẬN ĐỘNG

Ngày đăng: 28/03/2018 - Lượt xem : 132

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

CẬP NHẬT HPG - TIỀM NĂNG BÙNG NỔ NHỜ DUNG QUẤT

Ngày đăng: 27/03/2018 - Lượt xem : 156

Kế hoạch 2018
Đại hội cổ đông đã chính thức thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 của HPG ở mức 55 nghìn tỷ đồng, tăng 19% YoY. Sản lượng thép xây dựng theo kế hoạch đạt 2,3 triệu tấn (+5,7% YoY), trong đó sản lượng xuất khẩu ước tính đạt 0,25 triệu tấn (+ 50% YoY). Kế hoạch lợi nhuận ròng gần như không đổi, ở mức 8,05 nghìn tỷ đồng (+0,4% YoY).

NGÀY 26.03.2018: CHỈNH THƯỜNG THÔI QUAN SÁT TIẾP

Ngày đăng: 26/03/2018 - Lượt xem : 41

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

MUA GÌ HÔM NAY NGÀY 23.03.2018

Ngày đăng: 23/03/2018 - Lượt xem : 44

STOCK TRADING BOX là danh mục các cổ phiếu mà TVI lựa chọn để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn từ 4-8 ngày. Các điểm MUA được chuyên gia TVI chọn lọc dựa trên trạng thái vận động hiện tại của cổ phiếu. Bởi vậy mà danh mục này ưu tiên về trạng thái kỹ thuật hơn là đặt nặng về yếu tố cơ bản. Liên hệ với TVI để nhận được chi tiết khuyến nghị.

NGÀY 23.03.2018: CHỈNH Ở ĐỈNH CŨ - VẬN ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Ngày đăng: 23/03/2018 - Lượt xem : 724

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU VCS - ĐÁ THẠCH ANH VICOSTONE

Ngày đăng: 22/03/2018 - Lượt xem : 215

Chúng tôi tham dự buổi Đại hội Cổ đông của VCS vào ngày 15/03/2018, và sau đây là những nội dung chính của Đại hội

MUA GÌ HÔM NAY NGÀY 21.03.2018

Ngày đăng: 21/03/2018 - Lượt xem : 50

STOCK TRADING BOX là danh mục các cổ phiếu mà TVI lựa chọn để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn từ 4-8 ngày. Các điểm MUA được chuyên gia TVI chọn lọc dựa trên trạng thái vận động hiện tại của cổ phiếu. Bởi vậy mà danh mục này ưu tiên về trạng thái kỹ thuật hơn là đặt nặng về yếu tố cơ bản. Liên hệ với TVI để nhận được chi tiết khuyến nghị.

NGÀY 21.03.2018: ĐỈNH THỜI ĐẠI LUÂN PHIÊN BÙNG NỔ

Ngày đăng: 21/03/2018 - Lượt xem : 52

Đây là bản tin cập nhật diễn biến và bóc tách thị trường. Nhằm đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn này. Để được tư vấn chi tiết, hiệu quả hơn vui lòng liên lạc với TVI.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  • Họ và tên (*)

  • Email (*)

  • Số điện thoại (*)