TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Hiệu quả tư vấn VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VHM - ngày 19/2/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 94

VHM +26% kể từ lần mở mua đầu tiên sau 1 tuần

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu BWE - ngày 13/2/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 120

BWE - CTCP Nước- Môi trường Bình Dương

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu CMG - ngày 12/2/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 93

CMG phiên 12/2/2019 - Lợi nhuận 12%

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VTP - ngày 31/1/2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 158

VTP 19% tính đến thời điểm ngày 31/1

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiểu VCR - ngày 16/5/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 100

VCR +27% từ điểm mua của mô hình 3C và 22% từ mô hình Cốc tay cầm.

Lịch sử tư vấn VIP online ngày 21.09.2018

Ngày đăng: 21/09/2018 - Lượt xem : 836

Nội dung: (1). Đánh giá trước phiên giao dịch, (2) Diễn biến giao dịch trong phiên, (3) Cổ phiếu khuyến nghị, (4) Đánh giá tổng kết phiên.

Lịch sử tư vấn VIP online ngày 20.09.2018

Ngày đăng: 20/09/2018 - Lượt xem : 334

Nội dung: (1). Đánh giá trước phiên giao dịch, (2) Diễn biến giao dịch trong phiên, (3) Cổ phiếu khuyến nghị, (4) Đánh giá tổng kết phiên.

Lịch sử tư vấn VIP online ngày 17.09.2018

Ngày đăng: 17/09/2018 - Lượt xem : 276

Nội dung: (1). Đánh giá trước phiên giao dịch, (2) Diễn biến giao dịch trong phiên, (3) Cổ phiếu khuyến nghị, (4) Đánh giá tổng kết phiên.

Lịch sử tư vấn VIP online ngày 14.09.2018

Ngày đăng: 17/09/2018 - Lượt xem : 386

Nội dung: (1). Đánh giá trước phiên giao dịch, (2) Diễn biến giao dịch trong phiên, (3) Cổ phiếu khuyến nghị, (4) Đánh giá tổng kết phiên

Lịch sử tư vấn VIP online ngày 13.09.2018

Ngày đăng: 17/09/2018 - Lượt xem : 318

Nội dung: (1). Đánh giá trước phiên giao dịch, (2) Diễn biến giao dịch trong phiên, (3) Cổ phiếu khuyến nghị, (4) Đánh giá tổng kết phiên

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)