TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Hiệu quả tư vấn VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu ANV - ngày 23/5/2019

Ngày đăng: 23/05/2019 - Lượt xem : 194

ANV - W 2 đáy - Tỷ suất 15%

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu SZC - ngày 22/5/2019

Ngày đăng: 23/05/2019 - Lượt xem : 189

SZC +15% - 3C, CỐC TAY CẦM

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu D2D - Ngày 06.05.2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 178

D2D +72% - Mẫu hình nền tảng phẳng, hay Đĩa có quai

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PPC - Ngày 26.04.2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 121

PPC +70% kể từ khi được TVI khuyến nghị từ tháng 01.2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MSH - Ngày 11.04.2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 144

MSH đạt lợi nhuận +10% sau điểm mua được tư vấn trong Room và buổi hội thảo chia sẻ cơ hội ngày 07.04.2019.

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VEA - Ngày 26.03.2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 181

VEA đạt 40% lợi nhuận từ cuối tháng 01.2019
 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PHR - Ngày 22.03.2019

Ngày đăng: 21/05/2019 - Lượt xem : 165

PHR +80% tính đến thời điểm ngày 22.03.2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VGI - ngày 1/3/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 146

VGI - TỈ SUẤT 60% 1,5 tháng

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HDG - ngày 27/2/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 113

HDG +6,1% - Mô hình tam giác

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu NTC - ngày 26/2/2019

Ngày đăng: 20/05/2019 - Lượt xem : 120

NTC lợi nhuận 27% trong 2 tuần

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)