TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Hiệu quả tư vấn VIP

Hiệu quả danh mục đầu tư STOCK PICK Tuần trong tháng 06

Ngày đăng: 13/06/2019 - Lượt xem : 95

VƯỢT TRỘI HOÀN TOÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu DHC - 11.6.2019

Ngày đăng: 11/06/2019 - Lượt xem : 57

DHC – Mô hình Nền rũ bỏ 3 tuần – Stock Pick 3/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VEA - 11.6.2019

Ngày đăng: 11/06/2019 - Lượt xem : 56

VEA – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 10/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu TDM - 3.6.2019

Ngày đăng: 09/06/2019 - Lượt xem : 57

TDM – Mô hình W – Hai đáy – Stock Pick 3/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu SZC - updated 7.6.2019

Ngày đăng: 09/06/2019 - Lượt xem : 57

SZC – Nền rũ bỏ đầu tiên

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MSH - 27.5.2019

Ngày đăng: 09/06/2019 - Lượt xem : 37

MSH – Mô hình W – Hai đáy – Stock Pick 27/5/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VTP - 3.6.2019

Ngày đăng: 09/06/2019 - Lượt xem : 55

VTP – Mô hình VCP – Thu hẹp độ biến động – Stock Pick 3/6/2019

Hiệu quả tư vấn danh mục STOCK PICK TUẦN của tháng 05

Ngày đăng: 29/05/2019 - Lượt xem : 159

Danh mục đầu tư tuần - STOCK PICK đạt hiệu quả vượt trội so với thị trường chung

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu NTC - ngày 27/5/2019

Ngày đăng: 28/05/2019 - Lượt xem : 93

NTC +20% CỐC TAY CẦM

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PHR - ngày 27/5/2019

Ngày đăng: 28/05/2019 - Lượt xem : 91

PHR +20% CỐC TAY CẦM

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)