TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Hiệu quả tư vấn VIP

Hiệu quả đầu tư tháng 07 vượt trội toàn diện

Ngày đăng: 10/08/2019 - Lượt xem : 309

VƯỢT TRỘI TOÀN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PHR - ngày 24/7/2019

Ngày đăng: 25/07/2019 - Lượt xem : 137

PHR – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 08/7/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu NTL - 9/7/2019

Ngày đăng: 10/07/2019 - Lượt xem : 144

NTL – Mô hình 3C & Cốc tay cầm – Stock Pick 24/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HNG - ngày 9.7.2019

Ngày đăng: 10/07/2019 - Lượt xem : 90

HNG – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick 1/7/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu CTR - 9/7/2019

Ngày đăng: 10/07/2019 - Lượt xem : 426

CTR – Nền phẳng – Stock Pick 17/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MWG - 10.7.2019

Ngày đăng: 10/07/2019 - Lượt xem : 201

MWG – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 1/7/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu BWE - ngày 9.7.2019

Ngày đăng: 10/07/2019 - Lượt xem : 141

BWE – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 24/6/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu AAA - 9.7.2019

Ngày đăng: 09/07/2019 - Lượt xem : 77

AAA – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 1/7/2019

Hiệu quả danh mục đầu tư STOCK PICK Tuần trong tháng 06

Ngày đăng: 30/06/2019 - Lượt xem : 467

VƯỢT TRỘI HOÀN TOÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu DHC - 11.6.2019

Ngày đăng: 11/06/2019 - Lượt xem : 125

DHC – Mô hình Nền rũ bỏ 3 tuần – Stock Pick 3/6/2019

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)