TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

GTN: Sở hữu cao hơn tại Mộc Châu Milk (MCM) giúp tăng lợi nhuận

Ngày: 10/08/2018 11:20 - Lượt xem: 168

VCSC cập nhật GTN: CTCP GTNFoods (GTN) đã công bố KQKD 6 tháng 2018, với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 24 tỷ đồng, +41% YoY, chủ yếu đến từ tỷ lệ sở hữu cao hơn tại công ty con Mộc Châu Milk (MCM), và giảm quy mô của mảng kinh doanh đang ghi nhận lỗ là chăn nuôi heo. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến giá mục tiêu của chúng tôi trong báo cáo cập nhật sắp tới. ​


Mộc Châu Milk (MCM): doanh số bán sữa 6 tháng 2018 vẫn giảm dù có phục hồi nhẹ trong quý 2/2018 và gia tăng chi phí bán hàng. LNST của MCM 6 tháng đầu năm 2018 giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chúng tôi, các nguyên nhân là (1) doanh thu từ sữa giảm 1% dù tính riêng Quý2 phục hồi2%; (2) chiphí bán hàng tăng 18% để thúc đẩycác chiến dịch làm mới thương hiệu hiện nay của MCM; (3) lỗ 5,7 tỷ đồng do thanh lý tài sản; và (4) thuế suất tăng lên 10% so với 7% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá thu mua sữa giảm phần nào khắc phục các yếu tố trên.

Vinatea: chuẩn hóa biên LN sau khi thanh lý hàng tồn kho cũ và phụ phẩm trong năm 2017. Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2018 của Vinatea tăng mạnh 1,5 lần dù doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do là năm 2017, biên lợi nhuận của Vinatea giảm do đóng góp doanh thu từ các phụ phẩm có biên lợi nhuận thấp và dự phòng cho hàng tồn kho cũ.

Chăn nuôi heo: giảm lỗ khi GTN trên đà rút khỏi mảng hoạt động này. Do thị trường thịt heo bị dư cung, GTN đã quyết định, bắt đầu từ 6 tháng cuối năm 2017, giảm quy mô đàn nhằm mục đích chấm dứt hoàn toàn hoạt động chăn nuôi heo. Vì vậy, doanh thu từ chăn nuôi heo trong 6 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh 44% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lỗ giảm từ 21 tỷ đồng xuống 4 tỷ đồng.

Không có khoản thoái vốn ngoài cốt lõi lớn trong 6 tháng 2018; lãi bất thường giảm 38%. GTN ghi nhận 14 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ thanh lý tài sản trong 6 tháng đầu năm 2018 so với 23 tỷ đồng từ định giá lại tài sản cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi xin lưu ý rằng tại ĐHCĐ năm nay, GTN đã đề ra mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS từ thanh lý tài sản đạt 110 tỷ đồng bên cạnh LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi là 55 tỷ đồng.

Nguồn: VCSC

Tư vấn danh mục

Anh/Chị để lại thông tin và danh mục cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có) để TVI liên hệ tư vấn trực tiếp
  • Họ tên (*)

  • Số điện thoại (*)

  • Danh mục cổ phiếu quan tâm

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)