TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

ĐIỂM NHẤN KQKD CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Ngày: 18/06/2018 08:49 - Lượt xem: 154

Cập nhật tình hình KQKD của các doanh nghiệp liên tục đầy đủ và kịp thời


1. SSI DAILY: Điểm nhấn KQKD quý 4 của: FRT, MWG, NLG, KDH, LTG, DPM

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: OTC)
Doanh thu: +18,8% YoY
Lợi nhuận ròng: +40,0% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của FRT đạt 14,4% vào quý 4 năm 2017, thấp hơn quý 3/2017 là 15,5% nhưng cao hơn năm 2016 là 13%.
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của FRT là 2,9% vào quý 4 năm 2017, cao hơn quý 3/2017 là 2,2% và cao hơn tỷ suất lợi nhuận ròng trung bình năm 2016 là 1,9%.
Quan điểm sơ bộ: lũy kế cả năm, doanh thu của FRT tăng 18% YoY đạt 13.180 tỷ đồng (thấp hơn kế hoạch là 5,2%) năm 2017. Lợi nhuận ròng tăng 39,7% YoY đạt 290 tỷ đồng nhờ tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng lẫn mở rộng số lượng cửa hàng (gần bằng với kế hoạch năm 2017 là 291 tỷ đồng). Năm 2017, FRT đã mở 84 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 469 vào cuối năm 2017.
Định giá: EPS năm 2017 của FRT pha loãng ước tính đạt 7.247 đồng. Ở mức giá hiện tại 144.000 đồng/cp, FRT đang giao dịch với PE 2017 là 19,9x.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG: HOSE)
Doanh thu: +32,6% YoY
Lợi nhuận ròng chia cho cổ đông: +60,8% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của MWG là 16,3% vào quý 4/2017, thấp hơn quý 3/2017 là 17,2% nhưng cao hơn năm 2016 là 16,2%. 
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của MWG vào quý 4/2017, cao hơn quý 3/2017 là 3,4% nhưng thấp hơn tỷ suất lợi nhuận ròng trung bình năm 2016 là 3,5%.
Quan điểm sơ bộ: lũy kế cả năm, doanh thu MWG tăng 48,7% YoY đạt 66.340 tỷ đồng (vượt trội hơn kế hoạch năm 2017 là 4,8%) trong khi lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng 39,8% YoY đạt 2.206 tỷ đồng (sát với kế hoạch là 2.200 tỷ đồng) năm 2017 chủ yếu nhờ vào việc mở rộng số lượng cửa hàng mạnh mẽ.
Định giá: EPS pha loãng năm 2017 tăng 33% YoY đạt 6.814 đồng. Ở mức giá hiện tại là 126.600 đồng/cp, MWG đang giao dịch tại PE 2017 là 18,6x.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSE)
Doanh thu: +76,8% YoY
Lợi nhuận ròng chia cho cổ đông: -0,2% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của NLG là 35,4% vào quý 4/2017, thấp hơn quý 3/2017 là 37,2% nhưng thấp hơn trung bình năm 2016 là 32,5%.
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của NLG là 12% vào quý 4/2017, cao hơn quý 3/2017 là 11,2% nhưng thấp hơn trung bình năm 2016 là 13,6%.
Quan điểm sơ bộ: lũy kế cả năm, doanh thu NLG tăng 24,8% YoY đạt 3.161 tỷ đồng (thấp hơn kế hoạch 12,7%) trong khi lợi nhuận ròng chia cho cổ đông tăng 55% YoY đạt 535 tỷ đồng (vượt kế hoạch năm 2017 6,4%) năm 2017 do: (1) doanh thu bất thường đạt 838 tỷ đồng từ bàn giao dự án chuyển nhượng; (2) 2.243 tỷ đồng từ bàn giao dự án Ehome 3, Ehome 4, Ehome 5, Flora Sakuram Flora Fuji, EhomeS Phú Hữu, Valora Dalia, Valora Kykio, Vlora Fuji và các lô đất ở Bình Dương, Long An, Cần Thơ.
Định giá: EPS pha loãng năm 2017 của NLG tăng 49,1% YoY đạt 2.958 đồng. Ở mức giá hiện tại 34.200 đồng/cp, NLG đang giao dịch ở mức PE 11,6x và PB là 1,8x.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH: HOSE)
Doanh thu: -62,1% YoY
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông: +32,4% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của KDH quý  4/2017 là 31,5% thấp hơn quý 3/2017 là 45,3% nhưng cao hơn năm 2016 là 24,9%.
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của KDH là 15,5% vào quý 4/2017, thấp hơn quý 3/2017 là 29,9% nhưng cao hơn trung bình năm 2016 là 9,5%.
Quan điểm sơ bộ:lũy kế cả năm, doanh thu KDH giảm 16,5% YoY đạt 3.284 tỷ đồng trong khi lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng 36,4% YoY đạt 507,1 tỷ đồng, gần bằng kế hoạch công ty là 500 tỷ đồng nhờ bàn giao các dự án bất động sản bao gồm: dự án Melosa Garden, dự án Venica, dự án Lucasta, dự án Merita, dự án Mega Village, dự án Rosita và các dự án của BCI.
Định giá: EPS 2017 của KDH tăng 32,5% YoY đạt 2.106 đồng. Ở mức giá hiện tại là 34.300 đồng/cp, KDH đang giao dịch tại PE 2017 là 16,3x và PB là 2,2x.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UpCOM)
Doanh thu: +23,5% YoY
Lợi nhuận ròng: +40% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của LTG là 19,6% vào quý 4/2017, thấp hơn quý 3/2017 là 25,1% nhưng cao hơn năm 2016 là 20,8%.
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của LTG là 5,4% vào quý 4/2017, cao hơn quý 3/2017 là 4,6% và trung bình năm 2016 là 4,5%.
Quan điểm sơ bộ:lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2017 tương đương là 8.984 tỷ đồng (+12% YoY, vượt kế hoạch năm 2017 là 8%) và 432 tỷ đồng (+24% YoY, thấp hơn kế hoạch năm 2017 là 6%). Lợi nhuận trước thuế tăng chủ yếu do phân khúc hạt giống phục hồi từ mức lỗ 25 tỷ đồng năm 2016 để có lợi nhuận tích cực vào năm 2017 nhờ kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn.
Định giá:EPS 2017 của LTG khoảng 5.465 đồng sau khi loại trừ 15% quỹ khen thưởng phúc lợi. Ở mức giá hiện tại 41.800 đồng/cp, LTG đang giao dịch tại PE 2017 là 7,6x.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM: HOSE)
Doanh thu: -8% YoY
Lợi nhuận ròng: -33% YoY
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp của DPM là 28% vào quý 4/2017, cao hơn quý 3/2017 là 23% nhưng vẫn thấp hơn năm 2016 là 30%
Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: tỷ suất lợi nhuận ròng của DPM là 6,8% vào quý 4/2017, cao hơn quý 3/2017 là 6,7% và thấp hơn nhiều so với năm 2016 là 14,7%.
Quan điểm sơ bộ:lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2017 tương đương là 8.102 tỷ đồng (+1.1% YoY, vượt kế hoạch năm 2017 là 4,6%) và 707,8 tỷ đồng (-39% YoY, vượt kế hoạch năm 2017 điều chỉnh là 1,7%, nhưng vẫn còn thấp hơn so với kế hoạch ban đầu đưa ra tại ĐHCĐ thường niên là 14%). Lợi nhuận năm 2017 giảm mạnh có thể do chi phí khí đầu vào là 48% YoY.
Định giá: EPS 2017 của DPM khoảng 1.532 đồng (không bao gồm 15% quỹ khen thưởng phúc lợi). Ở mức giá hiện tại 23.950 đồng/cp, DPM đang giao dịch tại PE là 15,6x.

2. HSC: Đánh giá khả quan về VNM
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM Khả quan) đã công bố BCTC hợp nhất chưa kiểm toán với doanh thu thuần đạt 51.041 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1%) và LNST đạt 10.296 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8%). EPS năm 2017 đạt 6.355đ, tăng 9%. Doanh thu đạt khá sát với dự báo của chúng tôi là 51.504 tỷ đồng nhưng LNST thấp hơn 7,4% so với dự báo của chúng tôi là 11.113 tỷ đồng.
Q4 là quý có kết quả gây thất vọng và đã ảnh hưởng đến KQKD chung cả năm – Trong Q4/2017, doanh thu thuần dạt 12.350 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ nhưng giảm 7,1% so với Q3 là 13.293 tỷ đồng. LNST chỉ đạt 1.744 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ (Q4/2016 đạt 1.829 tỷ đồng) và giảm 35,2% so với Q3/2017 là 2.693 tỷ đồng. Điều này là do doanh thu tăng trưởng khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận giảm và chi phí bán hàng & quản lý tăng.
HSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 56.095 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% nhưng điều chỉnh giảm LNST từ 12.590 tỷ đồng xuống còn 11.585 tỷ đồng (tăng trưởng 12,5%). Theo đó, EPS năm 2018 dự báo đạt 7.184đ, tăng 12,5%; P/E dự phóng năm 2018 là 28,3 lần và EV/EBITDA là 19,9 lần.
Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 216.000đ; P/E dự phóng năm 2018 là 30 lần; cao hơn 20% so với mức P/E bình quân khu vực là 25 lần.Trước đó theo ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi, P/E của VNM chỉ cao hơn 10% so với bình quân khu vực. Định giá của VNM xứng đáng cao hơn bình quân khu vực nhờ những động lực kể trên. Triển vọng tăng trưởng tương lai ổn định và có vẻ công ty sẽ giành thêm được thị phần mặc dù khó có thể dự báo được tỷ suất lợi nhuận do chi phí quản lý trong Q4/2017 đã bất ngờ tăng mạnh. Chúng tôi nhận thấy thị trường sữa vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ: cơ cấu dân số, quá trình đô thị hóa đang diễn ra và thu nhập tăng lên. Việc nâng công suất cũng cho thấy VNM muốn nắm bắt tiềm năng tăng trưởng này. Việc Jardine trở thành NĐT lớn làm tăng thêm tính ổn định cho VNM vì định chế này thường được xem là NĐT dài hạn; đồng thời còn có thể tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp bằng nhiều cách.

VCSC: Khuyến nghị MUA với NT2
Giá mục tiêu của chúng tôi cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tăng 1,6% do tỷ lệ WACC thấp hơn và hiệu ứng tái tục từ mô hình Chiết khấu dòng tiền, tương ứng với khuyến nghị MUA và tổng mức sinh lời 24,8% (bao gồm lợi suất cổ tức 9,1%).
Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 8,9% dự báo lợi nhuận 2018 do giảm giả định sản lượng bán vì yếu tố thời tiết và sản lượng bán hợp đồng thấp hơn trong năm 2018 so với kỳ vọng trước đây.
Tăng trưởng EPS dự phóng 2018 có thể bị ảnh hưởng bởi mức cơ sở cao do tăng trưởng vượt dự báo năm 2017.
Chúng tôi dự báo LNST báo cáo 2018 sẽ phục hồi 15,2% YoY với đồng EUR ổn định, trong khi LNST cốt lõi sẽ giảm nhẹ 5,8% YoY do sản lượng hợp đồng thấp hơn.
Chúng tôi kỳ vọng cổ tức tiền mặt cao hơn đạt 3.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 9,1%) nhờ dòng tiền mạnh mẽ và dư nợ thấp hơn của NT2 trong năm 2018.
NT2 hiện đang giao dịch với P/E và EV/EBITDA 2018 hấp dẫn lần lượt là 9,8 lần và 6,0 lần, thấp hơn lần lượt 27,4% và 20% so với các công ty cùng ngành.3. Thông tin thị trường – doanh nghiệp:

- NLG: Nam Long dự kiến sẽ phát hành thêm 31,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 18.000 đồng/CP theo tỷ lệ 5:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.

- CIA: Ngày 01/02/2018 vừa qua, Công ty CPDV Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA) đã chính thức khai trương nhà hàng và quầy hàng tại Cảng Hàng không Chu Lai (Code: VCL).
- GAS: Về kế hoạch tài chính 2018, PV Gas đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 52.000 tỷ đồng, tương đương kế hoạch năm 2017. Mục tiêu lãi trước và sau thuế lần lượt là trên 7.800 tỷ đồng và 6.200 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch đề ra nhưng vẫn thấp hơn thực hiện (9.577 tỷ đồng lãi ròng). Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30%.TVI chúc nhà đầu tư một ngày giao dịch thành công!

Tư vấn danh mục

Anh/Chị để lại thông tin và danh mục cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có) để TVI liên hệ tư vấn trực tiếp
  • Họ tên (*)

  • Số điện thoại (*)

  • Danh mục cổ phiếu quan tâm

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)