Phân tích cơ bản


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PHP

24/06/2021

Trên đồ thị weekly, PHP đã hình thành xu hướng tăng sau khi break khỏi nền tích lũy đi ngang kéo dài từ đầu năm 2021.


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PLP

24/06/2021

Thiết lập mức đỉnh lịch sử mớ


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Cổ tức và hình thức trả cổ tức

11/12/2019

Cổ tức là gì ?
Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. 


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Bí quyết lựa chọn doanh nghiệp có lợi thế bền vững

11/12/2019

Đâu là những đặc điểm của một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững?


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Mục đích đổi niên độ tài chính của các công ty là gì?

11/12/2019

Bạn có từng thắc mắc tại sao Tập đoàn Hoa Sen (HSG) lại công bố cáo báo cáo tài chính năm 2018 trong khi thời điểm bạn đọc là 01/11/2018
Sự khác biệt về niên độ tài chính của công ty có phải là một dấu hiệu bất thường? 
Mục đích của việc đổi nên độ tài chính của các công ty là gì?


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Làm chủ phân tích chỉ số tài chính (Ratio Analysis)

11/12/2019

Phân tích chỉ số tài chính (Ratio Analysis) là công cụ đầy sức mạnh trong việc phát hiện sớm các vấn đề nếu nó được sử dụng đầy đủ. Nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu suy diễn và phản ứng chỉ theo một chỉ số nhất định. Một nhận định từ chỉ số sẽ chính xác nếu chúng ta xem xét nó trên tổng thể các chỉ số khác, các khuynh hướng, các vấn đề đang xảy ra tại doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

4 câu hỏi lớn khi phân tích cơ bản 1 doanh nghiệp?

11/12/2019

Đây là  những câu hỏi được đặt ra khi phân tích cơ bản một doanh nghiệp:

  • Trong quá khứ và hiện tại, công ty hoạt động như thế nào?
  • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ khác là gì?
  • Tiềm năng phát triển trong tương lai ra sao?
  • Cổ phiếu của doanh nghiệp hiện tại có được định giá rẻ?


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Yếu tố quan trọng khi phân tích ngành

11/12/2019

Báo cáo phân tích ngành là tài liệu đánh giá một ngành công nghiệp cụ thể và những công ty liên quan. Báo cáo phân tích ngành có mục tiêu xác định lợi thế mà công ty có thể thu được trong một ngành bằng cách hiểu rõ lịch sử, xu hướng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và cơ sở khách hàng của ngành đó. Đồng thời, loại báo cáo này cho phép nhà đầu tư, ngân hàng và khách hàng hiểu những điểm nền tảng của ngành.


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

06/12/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất, ý nghĩa và những điều cần lưu ý
 


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tìm hiểu về Phân tích cơ bản

06/12/2019

Các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản cho rằng mỗi cổ phiếu có một giá trị nội tại nhất định và xét trong dài hạn thì những biến động giá cả sẽ tuân theo biến động của giá trị nội tại đó. Họ xây dựng rất nhiều mô hình, phương pháp định giá khác nhau nhằm tìm ra giá trị bên trong của mỗi cổ phiếu và từ đó so sánh với giá cả trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chỉ số ROE, ROA, PE, EPS

06/12/2019

Ý nghĩa của các chỉ số


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Biên lợi nhuận gộp - Chìa khoá vàng tìm doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững

06/12/2019

Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể tính theo quý hoặc theo năm. Tỷ suất lợi nhuận gộp thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp.
 


PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tìm hiểu về Báo cáo tài chính

06/12/2019

Nguồn dữ liệu lớn nhất mà người phân tích cần phải xử lý là báo cáo tài chính. Người phân tích càng am hiểu sâu về kế toán sẽ có được đánh giá, phân tích càng khách quan, tránh được các thủ thuật làm đẹp số liệu của doanh nghiệp. 


×
tvi logo