Lịch sử tư vấn Room VIPLỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả giao dịch phái sinh ngày 05.11.2020

05/11/2020

Tổng kết phiên giao dịch ngày 05/11/2020


LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả giao dịch phái sinh ngày 23.10.2020

25/10/2020

Tổng kết hiệu quả tư vấn room VIP phái sinh


LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả giao dịch phái sinh ngày 21.10.2020

21/10/2020

Tổng kết tư vấn room VIP phái sinh hôm nay


LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả tư vấn phái sinh VIP - Ngày 26.12.2019

01/01/2020

Một buổi chiều mùng 1 đầy suôn sẻ


LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả tư vấn phái sinh VIP - Ngày 30.12.2019

01/01/2020

Thanh xuân như 1 ly trà
Long long short short hết bà thanh xuân


LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả tư vấn phái sinh VIP - Ngày 31.12.2019

01/01/2020

Có 2 điều không thể bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng, hai là cách chốt LỜI !!

LỊCH SỬ TƯ VẤN ROOM VIP

Hiệu quả tư vấn phái sinh VIP - Ngày 18.12.2019

19/12/2019

Nấc thang đi xuống khi thị trường tiếp tục giảm điểm và tìm ngưỡng hỗ trợ×
tvi logo