CƠ CHẾ GIAO DỊCH - PHƯƠNG THỨC KHỚP LỆNH - CÁC LOẠI LỆNH

Cập nhật 17/06/2018 08:27 - Lượt xem: 93

Thời gian giao dịch bắt đầu từ mấy giờ? Khối lượng và Bước giá nhỏ nhất cho mỗi lần đặt lệnh là bao nhiêu? 

Tổng hợp cơ chế giao dịch:
Phương thức khớp lệnh:

  • Khớp lệnh định kỳ: so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán tại thời điểm kết thúc phiên mở cửa (9h15) và đóng cửa (14h45)
  • Khớp lệnh liên tục: so khớp ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch
Các loại lệnh:

Tin đã đăng:

Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)