CƠ CHẾ GIAO DỊCH - PHƯƠNG THỨC KHỚP LỆNH - CÁC LOẠI LỆNH

Cập nhật 04/01/2018 08:42 - Lượt xem: 66

Thời gian giao dịch bắt đầu từ mấy giờ? Khối lượng và Bước giá nhỏ nhất cho mỗi lần đặt lệnh là bao nhiêu? 

Tổng hợp cơ chế giao dịch:
Phương thức khớp lệnh:

  • Khớp lệnh định kỳ: so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán tại thời điểm kết thúc phiên mở cửa (9h15) và đóng cửa (14h45)
  • Khớp lệnh liên tục: so khớp ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch
Các loại lệnh: