TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Chứng quyền có bảo đảm (CW)

Tin tức

Làm thế nào để giao dịch Chứng quyền có bảo đảm (CW)?

Ngày đăng: 16/07/2018 - Lượt xem : 422

Chứng quyền có bảo đảm (CW) có thể giao dịch đơn giản thuận tiện như chứng khoán cơ sở trên thị trường thứ cấp.

Sinh lời gấp nhiều lần với CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW)

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem : 1226

Sản phẩm sắp tới được đưa vào là Chứng quyền MUA, và chưa vận hành Chứng quyền BÁN. Do vậy để sinh lời từ chứng quyền, Nhà đầu tư sẽ kì vọng về giá chứng khoán cơ sở sẽ tăng trong 1 thời hạn tương lai nhất định.  
CW có đặc điểm: giới hạn lỗ và mức sức sinh lời không giới hạn

Đón đầu cơ hội mới - Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem : 503

CW có bảo đảm (Covered Warrant hay CW) là sản phẩm phái sinh tiếp theo được triển khai trên thị trường, sau thành công của sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số. SSI tiếp tục tiên phong trong việc là 1 trong số 7 Tổ chức phát hành đầu tiên cho sản phẩm này.

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)