TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Chiến lược đầu tư

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VHM - Stock pick 9/9/2019

Ngày đăng: 18/09/2019 - Lượt xem : 30

VHM – Mô hình 3C 

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu LGL - Stock pick 16/9/2019

Ngày đăng: 18/09/2019 - Lượt xem : 31

LGL – Mô hình Cốc tay cầm

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MBB - 9/9/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 49

MBB – Mô hình VCP – Stock Pick ngày 3 & 9/9/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu REE - Stock pick 3/9/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 28

REE – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick ngày 3/9/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VCB - 13/9/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 31

VCB – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 12 & 13/9/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu FPT - 9/9/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 29

FPT – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 3/9 & 9/9/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu BID - Stock pick 19/8/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 24

BID – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick ngày 19/8/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MWG - 9/9/2019

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem : 44

MWG – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 3/9 & 9/9/2019

Hiệu quả đầu tư tháng 07 vượt trội toàn diện

Ngày đăng: 10/08/2019 - Lượt xem : 442

VƯỢT TRỘI TOÀN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PHR - ngày 24/7/2019

Ngày đăng: 25/07/2019 - Lượt xem : 180

PHR – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 08/7/2019

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)