[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 30.12.2019] Phiên Đầu Tuần Nhẹ Nhàng

Tḥi trường chứng khoán trong nước tiếp tục đi lên trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp , dẫn dắt đà tăng của tḥi trường là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đóng cửa, ch̉i số VN-Index tăng 1,52 điểm lên 965,03 điểm, trong khi đó chỉ số VN30 tiến 3,91 điểm đạt 880,29 điểm. 

Thị trường cơ sở tiếp tục nối dài đà hồi phục tuy nhiên đà tăng

VN30F2001 giảm 0,11% xuống 878,3 điểm, hiện thấp hơn 1,99 điểm so với chỉ số VN30.

[Quay lại]Các tin liên quan

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 20.12.2019] Phiên Cuối Tuần Nhẹ Nhàng

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 19.12.2019] ĐÁO HẠN KỊCH TÍNH

BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 06.12.2019

BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 04.12.2019

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 29.11.2019] ĐIỀU CHỈNH PHỤC HỒI

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 25.11.2019] GÃY TAY PHẢI CÒN TAY TRÁI

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 22.11.2019] TOANG THẬT RỒI BU EM Ạ

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 20.11.2019] ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG BASIS

[BẢN TIN PHÁI SINH 20H - 2.12.2019] SỤP ĐỔ