Biểu giá, lãi suất áp dụng cho TK giao dịch CKPS tại SSI

Cập nhật 18/05/2018 11:13 - Lượt xem: 22

Tại SSI, Nhà đầu tư có thể tiết kiệm 50% phí giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS).

Chi tiết ấn vào đây.