TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt nam tháng 7 2019

Ngày: 12/08/2019 04:37 - Lượt xem: 134

- Tháng lên mạnh của đồng USD
- VND đã bù lại toàn bộ phần giá trị đã mất trong đợt sóng trước
- Lãi suất giảm trên LNH, gia tăng kỳ vọng giảm lãi suất trên thị trường 1
- Các chỉ số chứng khoán đã quay trở lại với xu hướng tăng trong tháng 7
(Nguồn: SSI)

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản

  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)