TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

VCB: Tăng vốn thành công dỡ bỏ trở ngại tăng trưởng

Ngày: 11/01/2019 01:27 - Lượt xem: 213

Hôm qua, VCB thông báo ngân hàng đã phát hành riêng lẻ thành công 111.108.873 cổ phiếu, tăng 3,088% vốn điều lệ lên 37.089 tỷ đồng. 

Tin cập nhật

Hôm qua, VCB thông báo ngân hàng đã phát hành riêng lẻ thành công 111.108.873 cổ phiếu, tăng 3,088% vốn điều lệ lên 37.089 tỷ đồng. 
Bên mua là các nhà đầu tư quen thuộc trong giai đoạn đàm phán 2 năm qua, bao gồm GIC Private Limited (GIC – đơn vị đầu tư của chính phủ Singapore) và Mizuho Bank Ltd (cổ đông chiến lược hiện tại của VCB). Lần này, GIC đã mua 85% cổ phần mới phát hành để nắm giữ 2,546% cổ phần sau tiền và Ngân hàng Mizuho đã mua 15% tổng số cổ phiếu mới phát hành để duy trì 15% cổ phần hiện tại. Tỷ lệ sở hữu Nhà nước sau đó sẽ giảm từ 77,11% xuống còn 74,8%.
VCB sẽ thu được khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 265 triệu USD từ đợt phát hành. Chúng tôi ước tính giá phát hành là 55.500 đồng/cổ phiếu, tương đương với PB 2018 là 3,11x.

Tác động

Tỷ lệ CAR 2018 của VCB đã chạm đáy ở mức hơn 8% theo Basel II tính đến 9T2018. Việc tăng vốn là một sự kiện được chờ đợi từ lâu, là một trong những điều cần thiết cho việc mở rộng của ngân hàng trong bối cảnh VCB sẽ áp dụng quy định Basel II chặt chẽ hơn kể từ năm 2019.
Chúng tôi ước tính rằng việc tăng vốn sẽ lập tức tăng vốn cấp 1 hiện tại thêm 9,83% so với cuối năm 2018 và tăng tỷ lệ CAR Basel II thêm khoảng 0,7 đến 1 điểm phần trăm.
Nhờ áp dụng sớm Basel II, VCB sẽ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng cùng hệ thống vào năm 2019. Cơ sở vốn dồi dào sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho VCB để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và giành thêm thị phần so với các đối thủ cạnh tranh.

Định giá và quan điểm đầu tư

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VCB năm 2018 ước tính khoảng 18,3 nghìn tỷ đồng, tăng 61,4% YoY. Trong năm 2019, chúng tôi dự báo LNTT của ngân hàng ở mức 21 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% YoY. BVPS 2018 & 2019 ước tính lần lượt là 17.873 đồng và 22.868 đồng. Với mức giá hiện tại là 55.800 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu đang giao dịch ở mức PB 2019 là 2,44x.
Chúng tôi ưa thích VCB vì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng về thị phần mảng kinh doanh cốt lõi, cũng như hiệu quả hoạt động. Ngân hàng có rất nhiều cơ hội để cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần cùng với chuyển trọng tâm sang hoạt động ngân hàng bán lẻ. Trong năm 2018-2019, thu nhập từ nợ xấu đã xóa và thoái vốn dự kiến sẽ khá lớn. VCB có cơ cấu tài sản lành mạnh, với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,7% vào cuối năm 2018 - mức thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, VCB đã xử lý xong tất cả trái phiếu VAMC còn lại trên sổ sách và tỷ lệ dự phòng rủi ro nợ xấu cao nhất là 165% vào năm 2018.
Với PB mục tiêu 2019 ở mức 3.0x, giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi cho VCB là 68.600 đồng/cp, tăng 22,9% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VCB.

(Nguồn: SSI)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)