TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

HT1: Tăng trưởng lợi nhuận âm trong Q2/2019 do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá

Ngày: 22/08/2019 10:33 - Lượt xem: 34

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 16.500 Đồng/cp
Tăng: +3,4%
Giá hiện tại (tại ngày 21/08/2019): 15.950 Đồng/cp

Kết quả kinh doanh Q2/2019

Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường chững lại:Doanh thu trong quý 2/2019 đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 7,4% YoY, với sản lượng tiêu thụ xi măng tăng tích cực 9,4% YoY lên 1,9 triệu tấn. Điều này được coi là kết quả đáng khích lệ, đặc biệt khi thị trường chậm lại. Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, tổng mức tiêu thụ nội địa nói chung và tiêu thụ tại thị trường miền nam nói riêng giảm 10,6% và 5,7 % YoY trong quý 2/2018. Sản lượng xuất khẩu cũng không đổi trong quý 1/2019, sau khi đã tăng vọt trong 2 năm trước.

Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ của HT1 tăng vọt trong bối cảnh tăng trưởng ngành chậm lại có thể do công ty tăng cường tham gia đấu thầu dự án. Theo đó, sản lượng tiêu thụ xi măng rời của công ty đã tăng đáng kể 28% YoY so với 2,7% YoY của xi măng bao. So với tổng sản lượng tiêu thụ trong nước, thị phần của HT1 đã cải thiện lên 10,7% từ mức 8,7% trong quý 2/2018.

Biên lợi nhuận gộp giảm do thay đổi trong cơ cấu sản phẩm:Xi măng rời thường có giá thấp hơn khoảng 15% so với xi măng bao, và có biên lợi nhuận thấp hơn do tăng cạnh tranh từ các nhà sản xuất khác. Do đó, với tỷ trọng xi măng rời trong tổng sản lượng tiêu thụ tăng lên 30% trong quý 2/2019 từ 26% trong quý 2/2018 nhờ vào chiến lược của công ty kể trên cũng như xu hướng tiêu dùng chung, biên lợi nhuận gộp của HT1 giảm xuống 18,2% trong quý 2/2019 từ 19,1% trong quý 2/2018. Do đó, lợi nhuận gộp tăng chậm lại còn 3% YoY ở mức 430 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biên lợi nhuận gộp trong Q2/2019 vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 15,3% trong 3 quý trước nhờ giá xi măng bao tăng 3% trong tháng 4.

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế giảm do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá:LNTT trong các quý này đã giảm 14,5% YoY hoặc 44 tỷ đồng (từ 304 tỷ đồng trong quý 2/2018 xuống 260 trong quý 2/2019), chủ yếu do chi phí tài chính tăng.

Chi phí tài chính ròng tăng 43,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lên 77 tỷ đồng trong quý 2/2019, do đồng VN giảm 2% so với EUR (so với mức tăng 5% trước đó trong quý 2/2018). Tuy nhiên, VND đã tăng trở lại 2% so với EUR kể từ tháng Bảy. Dư nợ ngoại tệ của HT1 cuối tháng 6/2019 bao gồm 16 triệu EUR và 1,6 triệu USD và dự kiến ​​sẽ trả hết trong 1,5 năm tới. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá, LNTT của công ty sẽ tăng nhẹ 1,4% YoY, sát với tăng trưởng lợi nhuận gộp (+ 2,6% YoY).

Luỹ kế 6T2019, doanh thu và LNTT đạt 4.367 tỷ đồng (+ 8% YoY) và 395 tỷ đồng (-3% YoY), hoàn thành 49% và 43% kế hoạch năm. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá, LNTT trong 6T2019 sẽ giảm 2,4% YoY và giảm nhẹ so với ước tính của chúng tôi.

(tỷ đồng)

2Q19

2Q18

YoY

1Q19

QoQ

% KH 2019

TSLN

2Q19

2Q18

1Q19

2018

Doanh thu thuần

2.368

2.205

7,4%

1.999

18,5%

49%

Lợi nhuận gộp

431

420

2,6%

265

62,8%

18,2%

19,1%

13,2%

16,4%

Lợi nhuận từ HĐKD

321

372

-13,8%

197

62,8%

13,6%

16,9%

9,9%

10,6%

EBIT

321

373

-13,9%

198

62,7%

13,6%

16,9%

9,9%

11,1%

EBITDA

500

558

-10,3%

374

33,8%

21,1%

25,3%

18,7%

19,9%

Lợi nhuận trước thuế

260

304

-14,5%

135

93,4%

43%

11,0%

13,8%

6,7%

7,3%

Lợi nhuận ròng

209

242

-13,8%

106

97,5%

8,8%

11,0%

5,3%

5,9%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

209

242

-13,8%

106

97,6%

8,8%

11,0%

5,3%

5,9%

Nguồn: HT1, SSI Research

(tỷ đồng)

6T2019

6T2018

YoY

% KH 2019

TSLN

6T2019

6T2018

2018

Doanh thu thuần

4.367

4.045

8,0%

49%

Lợi nhuận gộp

696

694

0,3%

15,9%

17,2%

16,4%

Lợi nhuận từ HĐKD

518

542

-4,4%

11,9%

13,4%

10,6%

EBIT

519

548

-5,2%

11,9%

13,5%

11,1%

EBITDA

874

913

-4,2%

20,0%

22,6%

19,9%

Lợi nhuận trước thuế

395

406

-2,8%

43%

9,0%

10,0%

7,3%

Lợi nhuận ròng

314

324

-2,9%

7,2%

8,0%

5,9%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

314

324

-3,0%

7,2%

8,0%

5,9%

Nguồn: HT1, SSI Research

Ước tính lợi nhuận

Chúng tôi điều chỉnh nhẹ ước tính doanh thu và LNTT 2019 của HT1 từ 8.858 tỷ đồng và 961 tỷ đồng về 8.791 tỷ đồng (+ 5% YoY) và 921 tỷ đồng (+ 14% YoY). Chúng tôi duy trì giả định sản lượng tiêu thụ xi măng trong năm 2019 ở mức 7,1 triệu tấn (+ 4% YoY), nhưng tăng nhẹ tỷ trọng sản lượng xi măng rời từ 28% lên 30%. Chúng tôi cũng duy trì giả định rằng đồng VND sẽ mất giá 3% so với EUR vào năm 2019.

Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng rằng tăng trưởng sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ giảm xuống 2% YoY do thị trường bất động sản chững lại. Theo đó, doanh thu và LNTT ước tính đạt 8.971 tỷ đồng (+ 2% YoY) và 980 tỷ đồng (+ 5% YoY).

Định giá và quan điểm đầu tư

Ở mức giá hiện tại, HT1 đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 8,6x và 8,1x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 16.500 đồng / cổ phiếu dựa trên PE và EV/ EBITDA mục tiêu tương ứng là 8x và 6x. Mặc dù chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh giảm của HT1 đã phản ánh trong giá cổ phiếu, cổ tức tiền mặt 12% trên mệnh giá (tương đương với tỷ suất cổ tức 8% và dự kiến ​trả vào tháng 11) có thể yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

(Nguồn: SSI)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)