TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

DPM: KQKD 6 tháng 2019 kém tích cực do chi phí đầu vào tăng mạnh và khả năng LN thấp hơn dự kiến từ nhà máy NH3- NPK mới

Ngày: 22/08/2019 01:45 - Lượt xem: 44

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã công bố KQKD 6 tháng 2019 trong đó doanh thu thuần giảm 26,7% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 79,7% YoY.

Chúng tôi ước tính doanh thu 6 tháng 2019 giảm do 1) mức giảm 40-45% YoY trong sản lượng bán urê và 2) sản lượng bán NH3 thấp hơn khi nhà máy urê và NH3 trải qua giai đoạn bảo dưỡng 72 ngày kể từ giữa tháng 2, dù 3) giá urê trung bình đã tăng 9%. Trong khi đó, lợi nhuận 6 tháng 2019 cũng bị ảnh hưởng bởi 1) chi phí khí đầu vào 12.5% và 2) khả năng chi phí nguyên vật liệu cao hơn cho nhà máy NPK.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 38,8% và 17,2% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù chúng tôi đã ghi nhận tác động của 72 ngày bảo dưỡng vào dự báo trước đây, kết quả này vẫn thấp hơn dự phóng của chúng tôi do 1) khả năng lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ nhà máy NH3-NPK và 2) giá dầu nhiên liệu hơi cao hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi có khả năng sẽ điều chỉnh giảm khoảng 20% LN dự phóng 2019 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Đợt bảo dưỡng 72 ngày đối với nhà máy urê và NH3 từ giữa tháng 2 ảnh hưởng đến sản lượng bán urê. Thời gian bảo dưỡng kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu là 80 ngày. Tuy nhiên, quá trình bảo dưỡng dẫn đến mức giảm 40%-45% tron sản lượng urê trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chi phí khí cao hơn do giá dầu nhiên liệu và cước phí vận chuyển khí cao hơn. Giá dầu nhiên liệu, thước đo để tính giá khí, đã tăng 1,9% YoY trong 6 tháng 2019. Chi phí giá khí dầu vào 6 tháng đầu năm đạt 6,7 USD/triệu BTU (+12,5% YoY, bao gồm thuế GTGT), cao hơn khoảng 3% so với giả định của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng DPM sử dụng cước phí vận chuyển khí tạm thời 1,4 USD/triệu BTU để tính chi phí khí trong KQKD 6 tháng 2019, so với mức 1 USD/triệu BTU theo hợp đồng cung cấp khi hiện tại.

LN thấp hơn dự kiến từ nhà máy NH3-NPK mới. Chúng tôi cho rằng sản lượng bán trong quý 2 của các sản phẩm NH3 và NPK thấp hơn dự báo do ảnh hưởng đáng kể hơn từ đợt bảo dưỡng đề cập ở trên. Ngoài ra, theo các chuyên gia trong ngành, giá của các sản phẩm hóa chất Amoni Clorua (NH4Cl) và Amoni Sulphate (SA), vốn là nguyên liệu đầu vào cho phân bón NPK, đã tăng 10-20% YoY trong 6 tháng 2019. Các mức tăng giá này có thể là nguyên nhân khiến lợi nhuận của nhà máy NPK thấp hơn kỳ vọng.


(Nguồn: VCSC)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)

Mở tài khoản tại VPS

➤ Miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh, chứng quyền.
➤ Tỉ lệ cho vay 3:7 và nhiều mã trên cả 3 sàn (bao gồm upcom)
➤ Lãi suất Margin 9,8% thấp nhất thị trường
➤ Hệ thống giao dịch tiện lợi, ổn định và có ứng dụng trên ĐT.
➤ Hỗ trợ cài đặt Amibroker - phần mềm PTKT chuyên nghiệp.
➤ Ký quỹ phái sinh cực thấp.
➤ Hỗ trợ Online 24/7.
➤ Tham gia Room VIP TVI tư vấn trong giờ giao dịch.
➤ Tham gia khóa học đầu tư tăng trưởng TVI.
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)