TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

BID: ​Nợ xấu tăng, gây lo ngại về chất lượng tín dụng 29.11.18

Cập nhật: 05/12/2018 04:48 - Lượt xem: 181

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 15,3% dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID). 

Mức giảm là do chi phí vốn chủ sở hữu trong dự báo của chúng tôi tăng 50 điểm cơ bản, chúng tôi cũng giảm 12.5% P/B mục tiêu cho ngân hàng và dự báo 2018 và 2019 được điều chỉnh giảm lần lượt 14,3% và 17,4%. Vì vậy, chúng tôi hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

• Nguyên nhân khiến chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2018 và 2019 là do dự báo thu nhập lãi thuần giảm lần lượt 8,7% cho năm 2018 và 11,7% cho năm 2019 và điều chỉnh tăng chi phí dự phòng 5,5% cho năm 2018 và 4,5% cho năm 2019. Lo ngại về chi phí huy động và tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng trong năm tới dẫn đến những thay đổi trên.

• Chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS đạt lần lượt 20% và 3,7% cho năm 2018 và 2019. ROAE và ROAE dự báo sẽ đạt lần lượt 0,62% và 16,31% vào năm 2018, và 0,67% và 14,85% vào năm 2019.

• Chúng tôi dự báo đợt phát hành riêng lẻ tỷ lệ 15% cho KEB Hana sẽ được hoàn tất trong khoảng tháng 12/2018 tới đầu năm 2019. Vì vậy, các tác động của huy động sau phát hành sẽ được phản ánh cho năm 2019.

Thông tin về việc tái cấp vốn khiến triển vọng cải thiện. Sau 8 năm tìm kiếm đối tác, BID công bố kế hoạch đàm phán phát hành riêng lẻ tỷ lệ 15% cho KEB Hana ngày 30/10/2018. Việc ký kết thương vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng tiến gần hơn đến quy định áp dụng Basel II vào năm 2020. Chúng tôi ước tính CAR hợp nhất sau huy động vốn đạt 13,1% (2018 đạt 10,6%) theo tiêu chuẩn BASEL I. Vì vậy, tỷ lệ đòn bẩy vốn chủ sở hữu dự báo sẽ giảm từ 26,5 lần năm 2018 xuống 22,3 lần trong năm 2019.

Cơ sở vốn hạn chế và CASA thấp khiến chi phí huy động cao nhất trong số các NHTMCPNN. BID và CTG đều đang đối mặt với tình trạng thiếu vốn Cấp 1 và CASA thấp kéo theo nhu cầu tăng vốn Cấp 2 để đáp ứng tăng trưởng tín dụng là 15%. Trong khi BID chờ đợi hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ, chúng tôi cho rằng chi phí lãi vay sẽ tiếp tục tăng vì ngân hàng đang phải huy động nguồn vốn có chi phí cao hơn do tỷ lệ cho vay / huy động 9 tháng đầu năm theo quy định đạt 88,9%, gần chạm mức trần 90%.

Mảng Bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng chậm khiến NIM không thể tăng. Chúng tôi khó có thể ước tính tăng trưởng mảng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa của BID do không đủ thông tin, nhưng chúng tôi nhận thấy lợi suất tài sản giảm phản ánh tăng trưởng thấp hơn so với dự tính trong 9 tháng đầu năm, trong khi đó VCB đạt tăng trưởng 30% trong thời gian này. Chúng tôi dự báo tính chung giai đoạn 2018- 2020, mảng Bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tăng trưởng 15% (giai đoạn 2015-2017 đạt 39,7%), khiến NIM tăng nhẹ lên 3,07% vào năm 2020 (2017 đạt 2,94%).

Tình hình nợ xấu diễn biến bất lợi, cho thấy chất lượng tài sản đi xuống. Chúng tôi nhận thấy nợ đã xử lý cũng như lãi lũy kế và các khoản phải thu trong tăng đáng kể 9 tháng đầu năm, cho thấy chất lượng tài sản có thể đi xuống tại ngân hàng.

(Nguồn: VCSC)

Sản phẩm Tư vấn- Nhận ngay LIST Cổ Phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)