TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

BFC: Triển vọng 2018 và kế hoạch thoái vốn của Vinachem

Ngày: 10/07/2018 11:17 - Lượt xem: 246

SSI cập nhật triển vọng kinh doanh BFC (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền) trong 2018 và kế hoạch thoái vốn của Vinachem

Kết quả kinh doanh năm 2017

BFC đạt 6.305 tỷ đồng doanh thu thuần (+6,1% YoY), hoàn thành 92,1% kế hoạch năm 2017. Sản lượng tiêu thụ NPK đạt 683 nghìn tấn (+8,3% YoY), đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh cạnh tranh tăng từ phân bón nhập khẩu. Năm 2017, sản lượng nhập khẩu NPK tăng +58% YoY. Giá bán trung bình đạt 9.200 đồng/kg (-2,3% YoY). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 15,2% năm 2016 lên 16% trong năm 2017.

Chi phí lãi vay tăng 24%YoY do vốn lưu động và nợ vay tăng để tài trợ cho giai đoạn II của dự án Ninh Bình. Dự án đang tạm ngừng do vấn đề huy động vốn. Dự án này thuộc sở hữu của CTCP Bình Điền Ninh Bình, đây là một công ty con, trong đó BFC sở hữu 51% cổ phần. Vì cổ đông còn lại của CTCP Bình Điền Ninh Bình vẫn chưa đạt được thỏa thuận về nguồn vốn của dự án, BFC đã quyết định tạm hoãn dự án này, trong đó công ty đã giải ngân 9,6 tỷ đồng (trong tổng số 145 tỷ đồng). Tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu tăng từ 6,1% trong năm 2016 lên 7,2% trong năm 2017, chủ yếu do chi phí thuê ngoài tăng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 427,6 tỷ đồng (+1,7% YoY), đạt 101,8% kế hoạch năm 2017.

Phân phối lợi nhuận năm 2017

Quỹ khen thưởng phúc lợi được phê duyệt ở mức 20,1 tỷ đồng, tương đương 7% lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ năm 2017, tương tự như năm trước.

Cổ tức năm 2017 được phê duyệt ở mức 200 tỷ đồng, tương đương 35% trên mệnh giá hoặc tỷ suất cổ tức ở mức hấp dẫn là 11,6%, tăng từ mức 30% trên mệnh giá trong năm trước. BFC đã trả cổ tức đợt 1 năm 2017 ở mức 20% vào tháng 12/2017. Công ty dự kiến trả 15% còn lại trong quý 2/2018.

Kế hoạch năm 2018

BFC có kế hoạch trả cổ tức 25% trên mệnh giá cho năm 2018, tương đương với tỷ suất cổ tức là 8,3% (so với năm 2017 là 35% trên mệnh giá hoặc tỷ suất cổ tức là 11,6%).

Công ty cũng có kế hoạch tăng công suất sản xuất tại nhà máy Long An thêm 200 nghìn tấn/năm, giúp tổng công suất sản xuất tăng 22%. Số vốn đầu tư ước tính là 200 tỷ đồng. BFC có thể bắt đầu dự án này trong quý 3/2018.

Kế hoạch kinh doanh quý 1/2018

Doanh thu thuần đạt 1.342 tỷ đồng (+14,5% YoY), hoàn thành 21% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 51,7 tỷ đồng (-36% YoY), chỉ đạt 12% kế hoạch năm 2018. Mặc dù doanh thu tăng, lợi nhuận trước thuế giảm do (1) chi phí nguyên vật liệu tăng cao trong năm nay, như urê và DAP, (2) chi phí SG&A tăng do cạnh tranh khốc liệt và (3) cơ sở so sánh cao từ quý 1/2017.

Kế hoạch thoái vốn của Vinachem

Cổ đông lớn nhất, Vinachem, hiện đang sở hữu 65% cổ phần trong BFC. Cùng với làn sóng thoái vốn của DNNN, Vinachem có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu từ 65% xuống còn 36%. Vào tháng 2/2018, Vinachem đã đề xuất một kế hoạch thoái vốn lên Bộ Công Thương. Vào tháng 5/2018, Bộ Công thương đã phê duyệt kế hoạch thoái vốn của Vinachem. Theo đó, Vinachem sẽ tiến hành thoái vốn thông qua đấu giá công khai, dự kiến diễn ra vào năm 2018.

Quan điểm đầu tư

Ở mức giá hiện tại là 30.200 đồng/cp, BFC đang giao dịch ở mức PE 2018 là 6,5x, giả định công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2018 và quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức 7%. Chúng tôi cho rằng định giá hiện tại tương đối rẻ do (1) PE trung bình ngành là 10x, (2) tỷ suất cổ tức là 8,3%, và (3) yếu tố thoái vốn sắp tới. Tuy nhiên, thanh khoản thấp và kế hoạch kinh doanh không tăng trưởng trong năm 2018 có thể kiềm hãm giá cổ phiếu.

Tư vấn thu phí- Nhận ngay list cổ phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)